Lịch cúp điện Thành phố Hội An

Các quận, huyện thuộc khu vực Quảng Nam

Lịch cúp điện Thành phố Hội An các ngày tới

  • Điện lực:

   ĐL Hội An

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   17:00

   đến

   06:00

  • Khu vực:

   Điện Dương 6 (CKL)

  • Lý do:

   Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC (SCL): dựng trụ, lắp chụp đầu trụ, thay dây dẫn trung thế nhánh rẽ Điện Dương 6 XT 481HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu

  • Điện lực:

   ĐL Hội An

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   17:00

   đến

   06:00

  • Khu vực:

   Hà Bản (CMB)

  • Lý do:

   Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC (SCL): dựng trụ, lắp chụp đầu trụ, thay dây dẫn trung thế nhánh rẽ Điện Dương 6 XT 481HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu

  • Điện lực:

   ĐL Hội An

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   17:00

   đến

   06:00

  • Khu vực:

   Tân Khai (CMB1)

  • Lý do:

   Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC (SCL): dựng trụ, lắp chụp đầu trụ, thay dây dẫn trung thế nhánh rẽ Điện Dương 6 XT 481HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu

  • Điện lực:

   ĐL Hội An

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   11:30

   đến

   07:00

  • Khu vực:

   Điện Dương 2 (CKH)

  • Lý do:

   ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng nam CBM và nâng xà, thay FCO (Xử lý mất an toàn) TBA Điện Dương 2 XT 481 HAN

  • Điện lực:

   ĐL Hội An

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   11:41

   đến

   09:41

  • Khu vực:

   Hói Lác (CKV)

  • Lý do:

   Cắt điện để xử lý ngăn ngừa sự cố đz hạ thế của TSKH

  • Điện lực:

   ĐL Hội An

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   11:30

   đến

   10:15

  • Khu vực:

   Nhị Trưng 4 (CIG1)

  • Lý do:

   ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Nhị Trưng 4 XT 472HAN

  • Điện lực:

   ĐL Hội An

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:30

   đến

   13:15

  • Khu vực:

   Cẩm Phô 3 (CIJ1)

  • Lý do:

   ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng nam CBM và thay FCO TBA (Xử lý mất an toàn ) TBA Cẩm Phô 3 XT 475 HAN

  • Điện lực:

   ĐL Hội An

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   17:00

   đến

   15:30

  • Khu vực:

   Hoàng văn Thụ (CIF)

  • Lý do:

   ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Rạp Hòa Bình XT 472HAN

  • Điện lực:

   ĐL Hội An

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   17:00

   đến

   15:30

  • Khu vực:

   Rạp Hoà Bình (CIF1)

  • Lý do:

   ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Rạp Hòa Bình XT 472HAN

Lịch cúp điện Thành phố Hội An – Quảng Nam hôm nay, ngày mai và nhiều ngày sau được cập nhật chi tiết. Theo dõi bài viết này để update thông tin nhanh chóng, chính xác nhất.

Xem thêm: Lịch cúp điện tỉnh Quảng Nam

Tần suất cắt điện tại Thành phố Hội An – Quảng Nam

Tần suất cúp điện của Thành phố Hội An – Quảng Nam không quá thường xuyên. Ngoài những trường hợp bất ngờ thì trước khi cắt điện ít nhất 1 ngày công ty điện lực sẽ gửi thông báo để người dân biết.

Hướng dẫn tra cứu lịch cúp điện Thành phố Hội An hôm nay

Dù cho có nhiều cách tra cứu lịch ngừng cung cấp điện thì theo dõi Zalo của Điện lực miền Trung vẫn phổ biến nhất. Bạn không cần phải nhớ vào tra cứu thường xuyên vì mỗi khi có lịch sẽ có thông báo tới tài khoản Zalo của ban.

lịch cúp điện thành phố Hội An

Kết luận

Trên đây là những nội dung liên quan lịch cúp điện Thành phố Hội An – Quảng Nam. Hy vọng bài viết này hữu ích cho mọi người khi tra cứu lịch ngừng điện khu vực mình đang sống.

Tags: