Chào mừng bạn đến với trang Điều khoản & Điều kiện của Lịch Cúp Điện TXN. Chúng tôi mô tả cụ thể các nguyên tắc bạn phải tuân thủ khi sử dụng trang web lichcupdien.com.vn, bao gồm:

Chấp nhận Điều khoản

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của Lịch Cúp Điện TXN, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong trang này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng trang web của chúng tôi ngay lập tức.

Sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ của Lịch Cúp Điện, bạn đồng ý sử dụng dịch vụ chỉ cho các mục đích hợp pháp và theo các quy định của pháp luật hiện hành. Bạn cam kết không sử dụng dịch vụ của chúng tôi để thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Tiêu chuẩn cộng đồng

  • Chúng tôi cam kết cung cấp một không gian an toàn cho mọi thành viên của cộng đồng. Bất kỳ hành vi quấy rối, đe dọa hoặc bạo lực đều không được chấp nhận và sẽ bị xử lý.
  • Mọi thành viên của cộng đồng cần tôn trọng lẫn nhau và thể hiện lịch sự trong mọi tương tác trên trang web. Bất kỳ hành vi khiếm nhã, phân biệt đối xử hoặc công kích đều không được chấp nhận.
  • Mọi thông tin và phản hồi được chia sẻ trên trang web cần được cung cấp một cách trung thực và đáng tin cậy. Thành viên không được phép chia sẻ thông tin giả mạo hoặc độc hại.
  • Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của mọi thành viên và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của họ theo chính sách bảo mật được quy định.

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung trên trang web của Lịch Cúp Điện, bao gồm nhưng không giới hạn vào nội dung, hình ảnh, video, và mã nguồn, đều là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng lại bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự cho phép từ chúng tôi.

Thay đổi & cập nhật

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ được xem là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web của chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng của các thiệt hại đó.

[Được cập nhật lần cuối vào 01/01/2024]

Xem thêm các trang cơ bản khác: