Lịch cúp điện Đà Nẵng

Các quận, huyện thuộc khu vực Đà Nẵng

Bảng thông tin lịch cúp điện

  • Điện lực:

   Đà Nẵng

  • Ngày:

   17 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   14:30

   đến

   18:00

  • Khu vực:

   PHAN ĐĂNG LƯU 2

  • Lý do:

   Nâng dung lượng TBA Phan Đăng Lưu 2 - 475T2NHS từ 250 KVA lên 400 KVA; Kéo cáp vặn xoắn san tải nhánh có dòng lv trên 150A.

  • Điện lực:

   Đà Nẵng

  • Ngày:

   17 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   14:30

   đến

   17:30

  • Khu vực:

   PHẠM HỒNG THÁI 2

  • Lý do:

   Hạ dung lượng TBA Phạm Hồng Thái 2 - 4777CLA từ 400 KVA xuống 250 KVA; Kéo cáp vặn xoắn san tải nhánh có dòng lv trên 150A.

  • Điện lực:

   Đà Nẵng

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   05:30

   đến

   11:30

  • Khu vực:

   NGÃ TƯ QUÂN KHU

  • Lý do:

   Lắp vật tư thiết bị xây dựng mới TBA Núi Thành 3 tại trụ trạm TBA Ngã Tư Quân Khu (vị trí 19A – 477LTR). San tải TBA Ngã Tư Quân Khu qua TBA Núi Thành 3 xây dựng mới. Đóng điện đưa vào vận hành TBA Núi Thành 3 – 477LTR.

  • Điện lực:

   Đà Nẵng

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   06:00

   đến

   10:30

  • Khu vực:

   NÚI THÀNH 1

  • Lý do:

   Kéo cáp vặn xoắn và đấu nối cấp điện khách hàng vào thanh cái hạ áp sau Aptomat tổng TBA Núi Thành 1 – 477LTR. (Cấp điện khách hàng K217/9A Núi Thành)

  • Điện lực:

   Đà Nẵng

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   06:30

   đến

   11:00

  • Khu vực:

   LÊ HỒNG PHONG

  • Lý do:

   Hoàn thiện đấu nối trung hạ áp, Nghiệm thu, đóng điện đưa vào sử dụng TBA Lê Hồng Phong 5 – 471 LTR (TBA XD mới). San tải TBA Lê Hồng Phong qua TBA Lê Hồng Phong 5 – 471 LTR (TBA XD mới).

  • Điện lực:

   Đà Nẵng

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:30

   đến

   17:30

  • Khu vực:

   HOÀ THUẬN 1

  • Lý do:

   Kéo cáp vặn xoắn và đấu nối cấp điện khách hàng vào thanh cái hạ áp sau Aptomat tổng TBA Hòa Thuận 1 – 481LTR. (Cấp điện khách hàng 72 Núi Thành)

  • Điện lực:

   Đà Nẵng

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   06:30

   đến

   11:00

  • Khu vực:

   LÊ ĐÌNH DƯƠNG

  • Lý do:

   Nâng dung lượng, nghiệm thu, đóng điện TBA Khách sạn VITOUR – 471 LTR. San tải TBA Hoàng Văn Thụ 5 và TBA Lê Đình Dương qua TBA Khách sạn VITOUR – 471 LTR.

  • Điện lực:

   Đà Nẵng

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   06:30

   đến

   11:00

  • Khu vực:

   HOÀNG VĂN THỤ 5

  • Lý do:

   Nâng dung lượng, nghiệm thu, đóng điện TBA Khách sạn VITOUR – 471 LTR. San tải TBA Hoàng Văn Thụ 5 và TBA Lê Đình Dương qua TBA Khách sạn VITOUR – 471 LTR.

  • Điện lực:

   Đà Nẵng

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   06:30

   đến

   11:00

  • Khu vực:

   KS VITOUR

  • Lý do:

   Nâng dung lượng, nghiệm thu, đóng điện TBA Khách sạn VITOUR – 471 LTR. San tải TBA Hoàng Văn Thụ 5 và TBA Lê Đình Dương qua TBA Khách sạn VITOUR – 471 LTR.

  • Điện lực:

   Đà Nẵng

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:30

   đến

   18:00

  • Khu vực:

   THANH BÌNH 2

  • Lý do:

   Hoàn thiện đấu nối TBA TT Viễn Thông KV3 (xây dựng mới) – 474CLA. San tải TBA Thanh Bình 2 qua TBA TT Viễn Thông KV3 (Nghiệm thu TBA xây dựng mới) – 474CLA. Đóng điện đưa vào vận hành TBA TT Viễn Thông KV3 (xây dựng mới) – 474CLA.

Tra cứu lịch cúp điện Đà Nẵng nhanh chóng và chính xác. Nắm rõ thời gian, bạn sẽ không còn lo lắng mỗi khi tình trạng mất cúp xảy ra.

Tần số cúp điện tại Đà Nẵng

Bạn cần nắm rõ lịch ngắt điện Đà Nẵng để chuẩn bị và sắp xếp công việc của mình cho hợp lý. Bên cạnh đó, mỗi khu vực lại có một khung giờ ngừng cung cấp điện khác nhau.

Tần suất cắt điện tại Đà Nẵng

Tần số cắt điện tại Đà Nẵng khá thấp, hầu như mỗi lần xảy ra mất điện là do hư hỏng thiết bị hoặc công suất điện bị quá tải. Thời gian mất điện chỉ khoảng 3-4 tiếng.

Cách tra cứu lịch cắt điện Đà Nẵng

Mặc dù tần số xảy ra ngắt điện tại Đà Nẵng không xảy ra thường xuyên những bạn không nên chủ quan. Để tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện tại Đà Nẵng, bạn có thể tham khảo hai cách sau:

 • Truy cập vào link website Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam
 • Tra cứu trực tiếp trên ứng dụng Zalo bằng từ khóa “EVN miền Trung”

Kết luận

Trên đây là bài viết tổng hợp thông tin về lịch cúp điện Đà Nẵng. Các bạn nên cập nhập tin tức thường xuyên tại Lịch Cúp Điện TXN để tránh ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.