Lịch cúp điện Huyện Bến Lức

Các quận, huyện thuộc khu vực Long An

Lịch cúp điện Huyện Bến Lức các ngày tới

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp 5, 6, 7 xã Tân Bửu

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   Công ty TNHH H2HU,Công ty TNHH H2HA,Công ty TNHH H2K,Công Ty TNHH H2T, Công Ty TNHH H2HO,ông ty TNHH Đầu tư H2O Bến Lức,Công Ty TNHH H2HD

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   09:00:00

  • Khu vực:

   Công Ty Cổ Phần Long Hiệp

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   09:30:00

  • Khu vực:

   Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật Điện Mặt Trời Red Sun One

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   09:30:00

  • Khu vực:

   Công ty TNHH SX TM Tâm Đức Long An

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   một phần ấp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xã Nhựt Chánh

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Công ty Ngọc Minh Châu

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Công ty TNHH King Show Việt Nam

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Nhà máy cấp nước KCN Phú An Thạnh

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Chi nhánh Công ty TNHH TM XNK Vật liệu Xây dựng 168 - Kho chứa hàng

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp 7 xã Lương Hòa

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Phước Tỉnh, Ấp Long Bình xã Long Hiệp

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Phước Tỉnh, Ấp Long Bình xã Long Hiệp

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:58:00

   đến

   11:15:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Chánh xã Long Hiệp

  • Lý do:

   Nổ chì, rơi FCO

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   Công Ty Cổ Phần Long Hiệp 2x250 KVA

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   TBA 3x50 kVA Công ty TNHH TM SX Nhựa xốp Nam Phương

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   TBA 320 kVA DNTN Thái Hòa

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   HKD Việt Hùng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   12:00:00

   đến

   13:00:00

  • Khu vực:

   TBA 3x50 kVA CN Cty CPĐTPT Công Nghệ Nông Nghiệp Sạch Hồ Việt

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   12:30:00

   đến

   13:30:00

  • Khu vực:

   Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Hoàng Anh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp 1, 3 xã Lương Bình huyện Bến Lức và một phần ấp 3B Xã Hựu Thạnh huyện Đức Hòa

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   14:30:00

  • Khu vực:

   Công ty TNHH San Hà (Phước Lợi)

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   một phần ấp 3 xã Mỹ Yên

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:00:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   Công ty Cổ phần Hóa Dầu Khang An (CTy TNHH Đông Nhân)

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   DNTN Nguyễn Thế Bảy

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Công Ty TNHH Quảng Cáo Thanh Sơn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bến Lức

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   CN Công ty TNHH Cơ Khí Nam Việt

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nắm lịch cúp điện huyện Bến Lức tỉnh Long An sẽ giúp người dân không còn lo lắng về vấn đề mất điện đột ngột. Có rất nhiều cách để bạn nắm bắt được cùng thời gian bị mất điện tại khu vực này.

Xem thêm: Lich cup dien Long An

Tần suất mất điện tại Bến Lức, Long An

Sự cố cắt điện tại Bến Lức Long An được đánh giá là ít. Thời gian cúp điện chỉ diễn ra trong khoảng từ 3 đến 4 đồng hồ và không ảnh hưởng nhiều đến người dân.

Đặc biệt là khi đã có thông báo từ sớm, họ tra cứu sẽ có phương án chuẩn bị kịp thời. Các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng chủ động hơn trong quá trình sắp xếp và chuẩn bị.

Lịch cúp điện huyện Bến Lức
Lịch cúp điện huyện Bến Lức

 

Tra cứu lịch cắt điện Bến Lức hôm nay

Người dân có thể tra cứu lịch ngừng cung cấp điện Bến Lức nhanh chóng chỉ trong vòng 1 phút. Hãy nắm rõ các thao tác cụ thể để việc tra cứu trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

Cập nhật trên website lichcupdien.com.vn

Người dân có thể tra cứu website Lịch Cúp Điện TXN – lichcupdien.com.vn để nắm được lịch mất điện Bến Lức dễ dàng. Bạn có thể truy cập vào hệ thống rồi nhấn vào khu vực tỉnh Long An.

Tiếp theo, chỉ cần tìm ra mục huyện Bến Lức, tất cả những dữ liệu sẽ hiển thị sau 2 giây.

Tra cứu thông qua hotline tổng đài

Cũng có thể biết được lịch mất điện Bến Lức ngày mai nhanh chóng thông qua hotline tổng đài. Chỉ cần nhấc máy, chọn một trong hai hotline 1900 1006 hoặc 1900 9000 để tổng đài viên giải đáp.

Kết luận

Lịch cúp điện huyện Bến Lức Long An được cập nhật nhanh chóng và chính xác cho người dân. Bạn có thể tra cứu dễ dàng thông qua lichcupdien.com.vn hoặc gọi trực tiếp tổng đài để nắm bắt.

Tags: