Lịch cúp điện Huyện Cao Lãnh

Các quận, huyện thuộc khu vực Đồng Tháp

Lịch cúp điện Huyện Cao Lãnh các ngày tới

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3P-400kVA Trường THPT Kiến Văn 1

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu vực ấp An Lạc, ấp An Định, xã An Bình, một phần khóm Mỹ Thuận, khóm Mỹ Phú Cù Lao, thị trấn Mỹ Thọ

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3P-800KVA Tuấn Đạt 1, TBA 2x3P-800kVA Tuấn Đạt, TBA 3P-250kVA Kho Thạnh Phong

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 1P-75kVA Trường THPT Cao Lãnh 2

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3P-400kVA Sấy Lúa Ông Ngộ

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3P-250kVA Quang Vinh 2

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3x1P-25kVA NMN Bình Thạnh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3P-250kVA Thủy Sản 3

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 1

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3P-630kVA Đông Á

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3P-630kVA Xay xát Đại Hưng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Lò Bún An Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Tây

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   mất điện toàn bộ TBA 1P-75kVA Trường THPT Cao Lãnh 1

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3P-250kVA xay xát Ông Tánh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3P-320kVA Lò Sấy Tấn Đạt

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3x1P-37,5kVA Trại Cá xẻo Quít

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3P-250kVA Phan Trại số 2, TBA 3P-100kVA TB Trại Giam Láng Biển

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3P-560kVA Trường Phúc 1

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3P-1000kVA Cty TNHH Tấn Phúc

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Cao Lãnh

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện toàn bộ TBA 3x1P-50kVA TB Ô 6 Phương Thịnh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Cập nhật lịch cúp điện huyện Cao Lãnh Đồng Tháp giúp người dân khu vực này chủ động hơn. Họ không còn bị động và cảm thấy lo lắng về vấn đề mất điện đột ngột.

Có nhiều phương pháp để bạn tra cứu thời gian mất điện khu vực mình sinh sống nhanh chóng. Cùng tìm hiểu những cách phổ biến nhất và áp dụng thực tế, để nắm thông tin nhanh hơn.

Xem thêm: Lịch cúp điện hôm nay Đồng Tháp

Tần suất cắt điện tại huyện Cao Lãnh

Tần suất mất điện tại huyện Cao Lãnh diễn ra rất ít và không thường xuyên. Các khu vực xã của huyện này chỉ cắt điện một vài lần trong năm.

Nguyên nhân chủ yếu xảy ra vấn đề này là do tình trạng thời tiết thay đổi thất thường. Còn có một nguyên nhân khác, là cần bảo trì, sửa chữa hoặc nâng cấp hệ thống mạng lưới điện.

Thời gian diễn ra quá trình mất điện không lâu, chỉ trong vòng 5 tiếng trở xuống. Người dân có thể đưa ra những phương án dự phòng khi đã biết thông tin từ sớm.

Lịch cúp điện huyện Cao Lãnh

Hướng dẫn tra cứu lịch cắt điện Cao lãnh hôm nay

Một số người thắc mắc về cách tra cứu lịch ngắt điện huyện Cao Lãnh Đồng Tháp sao cho nhanh nhất. Bạn có thể sử dụng một số cách được gợi ý và làm theo các bước hướng dẫn.

Xem lịch ngắt điện thông qua website Lichcupdien.com.vn

Lịch Cúp Điện TXN (lichcupdien.com.vn) hỗ trợ người dùng tra cứu thời gian mất điện tại huyện Cao Lãnh rất chính xác. Bạn có thể bấm chọn vào website, sau đó chọn khu vực Đồng Tháp, huyện Cao Lãnh.

Đường link đảm bảo an toàn và load kết quả nhanh chóng. Bạn có thể chờ 1 – 2 giây để màn hình chuyển sang bảng kết quả.

Tra cứu lịch mất điện huyện Cao Lãnh bằng zalo

Sử dụng zalo để tra cứu lịch ngắt điện cũng rất tiện lợi và nhanh chóng. Người dùng có thể bấm quan tâm Điện lực miền Nam trên ô tìm kiếm.
Sau đó, bạn quay về khung chat, nhấn nút Tra cứu, chọn khu vực huyện Cao Lãnh rồi xem kết quả.

Kết luận

Lịch cúp điện huyện Cao Lãnh được tổng hợp chi tiết để bạn dễ dàng nắm bắt thông tin. Hãy tra cứu để có phương án chuẩn bị hợp lý.

Tags: