Lịch cúp điện Huyện Châu Phú

Các quận, huyện thuộc khu vực An Giang

Lịch cúp điện Huyện Châu Phú các ngày tới

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   06:30:00

   đến

   17:30:00

  • Khu vực:

   Một phần khóm Vĩnh Hòa, Vĩnh Quý, Thạnh Lợi thuộc xã Vĩnh Thạnh Trung - huyện Châu Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   06:30:00

   đến

   07:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Mỹ Bình, Tây An, Bờ Dâu, Ba Xưa, Long Châu, Cầu Dây, Thạnh Phú và một phần ấp Thạnh Hòa thuộc xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú.

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   06:33:00

   đến

   19:38:00

  • Khu vực:

   Ấp Mỹ Bình, Tây An, Bờ Dâu, Ba Xưa, Long Châu, Cầu Dây, Thạnh Phú và một phần ấp Thạnh Hòa thuộc xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú.

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Bình Chánh, Chánh Hưng thuộc xã Bình Long; ấp Mỹ An, Mỹ Thuận, Mỹ Trung thuộc xã Mỹ Phú; thị trấn Cái Dầu (trừ khóm Vĩnh Thành); khóm Vĩnh Quới, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hưng và một phần khóm Vĩnh Quý, Vĩnh Hòa thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung - huyện Châu Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   07:30:00

  • Khu vực:

   Khóm Vĩnh Bình, Vĩnh An, và một phần khóm Vĩnh Thuận thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung; một phần ấp Thạnh Hòa thuộc xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú.

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   19:28:00

  • Khu vực:

   Khóm Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh Quý, Vĩnh An, Thạnh Lợi và một phần khóm Vĩnh Thuận thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung; một phần ấp Thạnh Hòa thuộc xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Bình Minh, Bình Tân, Bình Trung, Bình Thành thuộc xã Bình Mỹ - huyện Châu Phú.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Bình Minh, Bình Tân, Bình Trung, Bình Thành thuộc xã Bình Mỹ - huyện Châu Phú.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Trạm biến áp Bưu Điện Huyện Châu Phú thuộc thị trấn Cái Dầu- huyện Châu Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Chi Cục Thuế Huyện Châu Phú thuộc thị trấn Cái Dầu- huyện Châu Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Trạm biến áp Trạm Bơm Mương Ba Kê thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung- huyện Châu Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Trạm biến áp Trạm Bơm Hai Chọc thuộc xã Bình Chánh - huyện Châu Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Trạm biến áp T4 Khánh Bình-Khánh Hòa thuộc xã Khánh Hòa- huyện Châu Phú.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Trạm T3A Khánh Hòa thuộc xã Khánh Hòa- huyện Châu Phú.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Trạm biến áp Công Ty TNHH MTV Nguyễn Mỹ thuộc xã Mỹ Phú- huyện Châu Phú.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Trạm biến áp Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hóa Chất Dầu Khí Tây Nam Bộ thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung - huyện Châu Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   17:00:00

   đến

   17:30:00

  • Khu vực:

   Khóm Vĩnh Bình, Vĩnh An, và một phần khóm Vĩnh Thuận thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung; toàn bộ xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú.

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   19:24:00

   đến

   19:28:00

  • Khu vực:

   Khóm Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh Quý, Vĩnh An, Thạnh Lợi và một phần khóm Vĩnh Thuận thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung; một phần ấp Thạnh Hòa thuộc xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú.

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Châu Phú

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   19:34:00

   đến

   19:38:00

  • Khu vực:

   Ấp Mỹ Bình, Tây An, Bờ Dâu, Ba Xưa, Long Châu, Cầu Dây, Thạnh Phú và một phần ấp Thạnh Hòa thuộc xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú.

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Cập nhập thời gian lịch cúp điện huyện Châu Phú – An Giang trong hôm nay và tháng tới. Thông tin này được thông báo với từng hộ gia đình qua web/app.

Xem thêm: Lịch cúp điện tỉnh An Giang

Tần suất cúp điện Châu Phú – An Giang

Sự cố mất điện Châu Phú – An Giang được diễn ra theo chu kỳ, với khoảng 2-3 lần/quý. Nhìn chung thì khá ít, các hộ dân chỉ bị ngừng cấp điện theo đúng thời gian EVN đã thông báo.

Lịch cúp điện huyện Châu Phú

Giải đáp thắc mắc lịch cắt điện Châu Phú hôm nay

Hệ thống EVN luôn có nhân viên hỗ trợ giúp bạn được giải đáp thắc mắc liên quan đến thông báo mất điện trên địa bàn.

1/ Làm thế nào để nắm bắt thông tin lịch mất điện đột xuất?

Có 2 phương án để bạn theo dõi được lịch cắt điện chung của cả huyện:

 • Sử dụng web CSKH của EVN: Truy cập vào website của EVN -> Click vào mục “Lịch ngừng giảm cấp điện” -> Chọn khu vực Châu Phú để theo dõi.
 • Sử dụng app của EVN: Vô App store/CH play -> Đăng nhập/đăng ký tài khoản theo số điện thoại của chủ hộ -> Tại trang chủ chọn mục “Lịch ngừng giảm cấp điện” -> Chọn tỉnh An Giang, chọn huyện Châu Phú và theo dõi.

2/ Có thể đến văn phòng điện lực Châu Phú không?

Đương nhiên là có, nếu bạn cần làm thủ tục hoặc xem thêm về lịch ngừng cung cấp điện thì hãy đến công ty. Theo địa chỉ: Quốc lộ 91, ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, Huyện Châu Phú.

Kết luận

Lịch cúp điện huyện Châu Phú – An Giang được sắp xếp phù hợp với thời gian sinh hoạt và kinh doanh của cư dân. Vì vậy bạn hãy nắm bắt thông tin giảm cấp điện để chủ động xử lý.

Tags: