Lịch cúp điện Huyện Chợ Gạo

Các quận, huyện thuộc khu vực Tiền Giang

Lịch cúp điện Huyện Chợ Gạo các ngày tới

  • Điện lực:

   Huyện Chợ Gạo

  • Ngày:

   06 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Một phần xã Bình Phục Nhứt, ấp Bình Hưng, Bình Thọ Đông xã Bình Phan

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Chợ Gạo

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Bình Hòa xã Long Bình Điền

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Chợ Gạo

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Bình Long xã Bình Ninh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Chợ Gạo

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Long Hòa, Long Hiệp xã Quơn Long huyện Chợ Gạo, ấp Ninh Đồng xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Chợ Gạo

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Bình Khương 2 xã Bình Phục Nhứt

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Chợ Gạo

  • Ngày:

   06 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Bình Khương 1 xã Bình Phục Nhứt, ấp Bình Hưng, Bình Thọ Đông xã Bình Phan

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Chợ Gạo

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Đăng Phong xã Thanh Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Chợ Gạo

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Tân Tỉnh xã Song Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trong tình hình biến động nguồn cung điện, việc cập nhật thông tin chi tiết về lịch cúp điện huyện Chợ Gạo, Tiền Giang là quan trọng để cộng đồng và doanh nghiệp chuẩn bị kế hoạch hiệu quả.

Xem thêm: Lịch cúp điện Tiền Giang hôm nay

Tần suất mất điện huyện Chợ Gạo Tiền Giang

Lịch cắt điện tại huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, thường xuyên biến động khoảng 1 tháng 2 lần tùy thuộc nhiều yếu tố. Cộng đồng cần cập nhật thông tin thường xuyên.

Lịch cúp điện Huyện Chợ Gạo
Lịch cúp điện Huyện Chợ Gạo

Cách tra cứu lịch cúp điện Chợ Gạo hôm nay

Để dễ dàng nắm dữ liệu mất điện, bạn có thể tham khảo một trong các cách sau:

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng qua hotline

Người dùng có thể yên tâm với sự hỗ trợ thông tin qua hotline 19009000. Nơi người dân có thể nhận được sự giúp đỡ và tư vấn đáng tin cậy.

Tra cứu qua Lịch Cúp Điện TXN

Lịch Cúp Điện TXN là website tổng hợp thông tin cắt điện nhanh nhất. Bạn có thể theo dõi để tìm được dữ liệu chuẩn xác khi tra cứu sự cố mất điện tại địa phương.

Kết luận

Trên đây, chúng tôi đã cập nhật chi tiết lịch cúp điện huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Giúp cộng đồng chuẩn bị và ứng phó linh hoạt với những thay đổi trong nguồn cung.

Tags: