Lịch cúp điện Huyện Diên Khánh

Các quận, huyện thuộc khu vực Khánh Hòa

Lịch cúp điện Huyện Diên Khánh các ngày tới

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   17:00

   đến

   07:00

  • Khu vực:

   Trạm 114 - Diên Lạc

  • Lý do:

   Hoàn thiện lưới điện hạ áp T.114

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   17:00

   đến

   07:00

  • Khu vực:

   Trạm 21 - Diên Lạc

  • Lý do:

   Hoàn thiện lưới điện hạ áp T.21

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   19:00

   đến

   13:30

  • Khu vực:

   Trạm 97 - Diên Điền

  • Lý do:

   Xử lý sự cố do đơn vị thi công đường làm ngã cột

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   19:00

   đến

   13:30

  • Khu vực:

   Trạm 171 - Diên Điền

  • Lý do:

   Xử lý sự cố do đơn vị thi công đường làm ngã cột

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   19:00

   đến

   13:30

  • Khu vực:

   Trạm 364 - Diên Điền

  • Lý do:

   Xử lý sự cố do đơn vị thi công đường làm ngã cột

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   19:00

   đến

   13:30

  • Khu vực:

   Trạm 385 - Diên Điền

  • Lý do:

   Xử lý sự cố do đơn vị thi công đường làm ngã cột

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   19:00

   đến

   13:30

  • Khu vực:

   Trạm 97B - Diên Điền

  • Lý do:

   Xử lý sự cố do đơn vị thi công đường làm ngã cột

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   19:00

   đến

   13:30

  • Khu vực:

   Trạm 97C - Diên Điền

  • Lý do:

   Xử lý sự cố do đơn vị thi công đường làm ngã cột

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   19:00

   đến

   13:30

  • Khu vực:

   Trạm 171B - Diên Điền

  • Lý do:

   Xử lý sự cố do đơn vị thi công đường làm ngã cột

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   19:00

   đến

   13:30

  • Khu vực:

   Trạm 385B - Diên Điền

  • Lý do:

   Xử lý sự cố do đơn vị thi công đường làm ngã cột

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   19:00

   đến

   13:30

  • Khu vực:

   Trạm 624 - Trại nuôi Heo Nguyễn thị Thanh Thảo

  • Lý do:

   Xử lý sự cố do đơn vị thi công đường làm ngã cột

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   19:00

   đến

   13:30

  • Khu vực:

   Trạm 670 - Hồ chứa nước Am Chúa

  • Lý do:

   Xử lý sự cố do đơn vị thi công đường làm ngã cột

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   22:00

   đến

   19:05

  • Khu vực:

   Trạm 97 - Diên Điền

  • Lý do:

   Cắt điện để xử lý gẫy trụ trung thế do thi công cầu đường gây ra

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   22:00

   đến

   19:05

  • Khu vực:

   Trạm 171 - Diên Điền

  • Lý do:

   Cắt điện để xử lý gẫy trụ trung thế do thi công cầu đường gây ra

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   22:00

   đến

   19:05

  • Khu vực:

   Trạm 364 - Diên Điền

  • Lý do:

   Cắt điện để xử lý gẫy trụ trung thế do thi công cầu đường gây ra

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   22:00

   đến

   19:05

  • Khu vực:

   Trạm 385 - Diên Điền

  • Lý do:

   Cắt điện để xử lý gẫy trụ trung thế do thi công cầu đường gây ra

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   22:00

   đến

   19:05

  • Khu vực:

   Trạm 97B - Diên Điền

  • Lý do:

   Cắt điện để xử lý gẫy trụ trung thế do thi công cầu đường gây ra

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   22:00

   đến

   19:05

  • Khu vực:

   Trạm 97C - Diên Điền

  • Lý do:

   Cắt điện để xử lý gẫy trụ trung thế do thi công cầu đường gây ra

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   22:00

   đến

   19:05

  • Khu vực:

   Trạm 171B - Diên Điền

  • Lý do:

   Cắt điện để xử lý gẫy trụ trung thế do thi công cầu đường gây ra

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   22:00

   đến

   19:05

  • Khu vực:

   Trạm 385B - Diên Điền

  • Lý do:

   Cắt điện để xử lý gẫy trụ trung thế do thi công cầu đường gây ra

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   22:00

   đến

   19:05

  • Khu vực:

   Trạm 624 - Trại nuôi Heo Nguyễn thị Thanh Thảo

  • Lý do:

   Cắt điện để xử lý gẫy trụ trung thế do thi công cầu đường gây ra

  • Điện lực:

   ĐL Diên Khánh

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   22:00

   đến

   19:05

  • Khu vực:

   Trạm 670 - Hồ chứa nước Am Chúa

  • Lý do:

   Cắt điện để xử lý gẫy trụ trung thế do thi công cầu đường gây ra

Biết rõ lịch cúp điện Huyện Diên Khánh sẽ giúp cho cuộc sống của mỗi người dân, hộ gia đình có thể chủ động cuộc sống. Đơn vị kinh doanh buôn bán chuẩn bị được thuận lợi.

Xem thêm: Lịch cúp điện Khánh Hòa

Tần suất lịch mất điện Huyện Diên Khánh

Lịch ngắt điện Huyện Diên Khánh Khánh Hòa sẽ có tần suất từ 1 – 2 lần/ tháng. Tần suất này sẽ phụ thuộc vào kế hoạch bảo trì hệ thống điện, sửa chữa, thay thế thiết bị điện.

Thông thường, lịch cắt điện Huyện Diên Khánh sẽ được báo trước cho người dân, hộ gia đình có sự chuẩn bị trước từ 1 – 3 ngày. Lịch ngừng cung cấp điện Huyện Diên Khánh sẽ được cơ quan điện lực thông báo qua app CSKH của điện lực hoặc qua tin nhắn SMS đến số điện thoại đăng ký điện trước đó.

Lịch cúp điện huyện Diên Khánh
Lịch cúp điện huyện Diên Khánh

Lịch ngắt điện Huyện Diên Khánh được báo trước bao lâu?

Việc cúp điện trong khu vực địa phương sẽ được thông báo bằng nhiều hình thức khác nhau. Thời gian lịch mất điện Huyện Diên Khánh cũng sẽ được thông báo cụ thể.

Việc kéo dài thời gian sửa điện có thể kéo dài từ 1 tiếng đến 8 tiếng. Tùy thuộc vào kế hoạch và công trình sửa chữa, nâng cấp điện.

Cách tra cứu lịch cúp điện Diên Khánh hôm nay đơn giản nhất

Bạn có thể tra cứu lịch mất điện thông qua tổng đài CSKH của điện lực 1900 1909 hay app CSKH tải về trên điện thoại.

Kết luận

Để biết lịch cúp điện Huyện Diên Khánh nhanh chóng và chính xác, mỗi gia đình cần dành thời gian xem tin tức, tra cứu lịch để nắm rõ lịch cúp điện sớm nhất.

Tags: