Lịch cúp điện Huyện Tân Trụ

Các quận, huyện thuộc khu vực Long An

Lịch cúp điện Huyện Tân Trụ các ngày tới

  • Điện lực:

   Huyện Tân Trụ

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Trường Cấp 3

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Trụ

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Trụ

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu Phố Bình Lợi Thị Trấn Tân Trụ

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Trụ

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp 3 xã Quê Mỹ Thạnh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Trụ

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   08:15:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp 1, 2 xã Tân Phước Tây

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Trụ

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:30:00

   đến

   09:15:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Trụ

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Trường THPT Lạc Tấn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Trụ

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp 4, 5 xã Lạc Tấn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Trụ

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Trụ

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   16:30:00

   đến

   17:30:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu Phố Bình Hòa Thị Trấn Tân Trụ

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Tân Trụ tỉnh Long An tới nay vẫn còn nhiều người chưa biết. Bởi vậy, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tra cứu thời gian mất điện chính xác để không bị hoang mang.

Xem thêm: Lịch cúp điện hôm nay Long An

Tần suất lịch cắt điện huyện Tân Trụ

Thực ra, tần suất mất điện tại huyện Tân Trụ huyện Long xảy ra tùy theo từng khu vực. Có nơi xảy ra nhiều, có nơi lại không mấy ghi xảy ra. Nhưng nếu biết trước thời gian cúp điện thì bạn sẽ kịp thời sắp xếp công việc.

Lịch cúp điện huyện Tân Trụ
Lịch cắt điện huyện Tân Trụ

Hướng dẫn cách tra cứu lịch cắt điện Tân Trụ hôm nay

Mọi người nếu muốn biết chính xác lịch mất điện huyện Tân Trụ Long An thì phải truy cập ngay vào trang web Lịch Cúp Điện TXN. Tại website này, các bạn có thể nắm toàn bộ thông tin liên quan tới việc ngừng cấp điện ở khu vực mình sống.

Ngoài ra, trường hợp người dân di chuyển tới khu vực khác cũng có thể thông qua công cụ này để biết thời gian mất điện.

Kết luận

Thông qua những chia sẻ trên, mọi người hãy nhớ trang bị công cụ tra cứu lịch cúp điện huyện Tân Trụ. Như vậy, nếu có tình huống bất ngờ xảy ra thì bạn cũng ứng phó được kịp thời.

Tags: