Lịch cúp điện Huyện Thanh Bình

Các quận, huyện thuộc khu vực Đồng Tháp

Lịch cúp điện Huyện Thanh Bình các ngày tới

  • Điện lực:

   Huyện Thanh Bình

  • Ngày:

   29 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   18:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Bình Định xã Bình Thành (Khu vực cụm công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình). Khách hàng: Công ty CP Vạn Ý (Vạn Ý 1, Vạn Ý 2, Vạn Ý 3); Công ty TNHH Hùng Cá (Hùng Cá 10, Hùng Cá 11); Công ty TNHH Hùng Cá 9 (Hùng Cá 12, Hùng Cá 13); Trạm AS Hùng Cá.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Theo dõi lịch cúp điện huyện Thanh Bình để sắp xếp lịch trình hợp lý. Ngoài ra, xem thông tin tại Lịch Cúp Điện TXN, bạn được cung cấp tin giờ có điện cụ thể để chủ động hơn cho những sự cố này.

Xem thêm: Thông báo cúp điện Đồng Tháp

Tần suất cắt điện tại Huyện Thanh Bình – Đồng Tháp

Tần suất mất điện của huyện Thanh Bình, Đồng Tháp bình thường sẽ không cao. Không tính thời điểm mùa hè thiếu điện. Tuy nhiên, mỗi người sinh sống tại đây vẫn nên thường xuyên cập nhật thông tin để có biện pháp ứng đối khi sự việc này xảy ra.

Lịch cúp điện huyện Thanh Bình

Hướng dẫn tra cứu lịch cắt điện Thanh Bình hôm nay

Công ty điện lực có cho ra mắt ứng dụng EVN để người dân theo dõi, đóng tiền điện. Tại đây, có một chuyên mục tên “Xem lịch cắt điện” cho phép người dùng tra cứu thông báo mới nhất. Tải và cài đặt vào máy ngay để có thể theo dõi nội dung này thường xuyên.

Kết luận

Lịch cúp điện huyện Thanh Bình, Đồng Tháp được tổng hợp giúp bạn biết cách theo dõi thông tin chính xác. Hãy cập nhật thường xuyên để không bỏ lỡ bất cứ thông báo nào.

Tags: