Lịch cúp điện Huyện Tháp Mười

Các quận, huyện thuộc khu vực Đồng Tháp

Lịch cúp điện Huyện Tháp Mười các ngày tới

  • Điện lực:

   Huyện Tháp Mười

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tháp Mười

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tháp Mười

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tháp Mười

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quý

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tháp Mười

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quý

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tháp Mười

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quý

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tháp Mười

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quý

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tháp Mười

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quý

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tháp Mười

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quý

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tháp Mười

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quý

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tháp Mười

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu vực ấp Mỹ Tân xã Phú Điền

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Cập nhật lịch cúp điện huyện Tháp Mười, Đồng Tháp nhanh chóng và chính xác nhất tại đây. Ngay sau khi có thông báo từ bên điện lực, nội dung mới sẽ được update để bạn đọc tiện theo dõi.

Xem thêm: Điện lực Đồng Tháp lịch cúp điện

Tần suất cắt điện tại Huyện Tháp Mười – Đồng Tháp

Huyện Tháp mười không thường cắt điện. Dù vậy mỗi người dân sống và làm việc tại đây nên thường xuyên cập nhật thông tin để sẵn sàng ứng đối khi sự việc xảy ra.

Lịch cúp điện huyện Tháp Mười

Hướng dẫn tra cứu lịch cắt điện Tháp Mười hôm nay

EVN là ứng dụng theo dõi lịch mất điện chất lượng. Khu vực huyện Tháp Mười, Đồng Tháp cần tải bản dành cho khu vực miền Nam. Sau khi cài đặt ứng dụng lên điện thoại, chỉ cần mở ra và tìm đến mục “xem lịch cắt điện” rồi chọn vùng tương ứng. Những thông báo cắt điện gần nhất sẽ hiện ra.

Kết luận

Thông tin chia sẻ về lịch cúp điện huyện Tháp Mười, Đồng Tháp đã tổng hợp rõ ràng. Bạn có thể theo dõi để nắm nhanh và có sự chuẩn bị cho công việc, sinh hoạt.

Tags: