Lịch cúp điện Huyện Thới Bình

Các quận, huyện thuộc khu vực Cà Mau

Lịch cúp điện Huyện Thới Bình các ngày tới

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   14:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Kinh 7 xã Tân Bằng- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 479KA-7/180/238 Kinh 7 Tân Bằng.

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   14:00:00

  • Khu vực:

   K/h trạm Rạch Đình LinDa, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   09:00:00

  • Khu vực:

   K/h trạm Ranh Hạt, xã Trí Phải, huyện Thới Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   08:30:00

  • Khu vực:

   K/h trạm Cty CP Cấp Nước Cà Mau, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   14:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp 9, xã Thới Bình, huyện Thới Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   14:00:00

  • Khu vực:

   K/h trạm T21 Thới Bình, xã Thới Bình, huyện Thới Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   14:00:00

  • Khu vực:

   K/h tram T16 Tân Phong, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   14:00:00

  • Khu vực:

   K/h trạm Tân Phong Tà Phến, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   K/h trạm Lộ Xe 4, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:30:00

   đến

   09:00:00

  • Khu vực:

   K/h Trương Thị Phằng, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   13:00:00

  • Khu vực:

   Một phần xã Tân Lộc- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 478AX-7/305/49 Kinh Tân Phong

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   13:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp 1 xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 476AX-7/133A/51 UB xã Thới Bình.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   K/h trạm T4-7000, xã Trí Phải, huyện Thới Bình.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:30:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   K/h Nguyễn Thị Xiếu, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:30:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   K/h trạm Nguyễn Thanh Hải,xã Trí Phải, huyện Thới Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:30:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   K/h trạm Bơm Nước Sạch Tân Lộc Đông, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   14:00:00

  • Khu vực:

   K/h trạm T4 Tràm Tròn, xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   14:00:00

  • Khu vực:

   K/h trạm Ranh Hạt 3,xã Trí Phải, huyện Thới Bình.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   K/h trạm Kinh 6 Xuyên Á, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   14:00:00

  • Khu vực:

   K/h trạm Cty MeKong VN, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Thới Bình

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:30:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   K/h trạm Cty MeKong VN, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện huyện Thới Bình được cung cấp sớm để người dân chủ động hơn. Bạn có thể tra cứu trong một phút và biết khu vực mình sẽ cúp trong những ngày nào.

Cùng xem lịch mất điện ở khu vực này và tham khảo một số cách tra cứu nhanh chóng nhất.

Xem thêm: Lịch cúp điện Cà Mau ngày mai

Tần suất cắt điện tại huyện Thới Bình

Tần suất cúp điện của huyện Thới Bình, Cà Mau là ít. Mỗi năm, các xã của huyện này chỉ cúp một vài lần và có sự sắp xếp xen kẽ với nhau.

Lý do chủ yếu để xảy ra sự cố này là nâng cấp hệ thống mạng lưới điện và khắc phục lỗi phát sinh. Đặc biệt, thời gian ngắt điện diễn ra không lâu, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và kinh doanh.

lịch cúp điện huyện thới bình

Tra cứu lịch cúp điện huyện Thới Bình hôm nay

Lịch ngừng cung cấp điện huyện Thới Bình được cập nhật nhanh chóng và chính xác qua nhiều cách. Bạn có thể tìm hiểu và cập nhật các thông tin nhanh theo hướng dẫn.

Cách xem trên Lịch Cúp Điện TXN

Lịch mất điện huyện Thới Bình luôn được hiển thị đầy đủ trên lichcupdien.com.vn. Người dùng chỉ cần vào web, chọn Cà Mau rồi chọn Thới Bình sẽ thấy kết quả.

Lịch cắt điện huyện Thới Bình cập nhật qua website Tổng công ty điện lực

Tra cứu lịch mất điện huyện Thới Bình qua link web https://www.cskh.evnspc.vn/ cũng rất đơn giản. Đây là đường link dành cho khu vực miền Nam, tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

Hãy chọn “Lịch ngừng giảm cung cấp điện”, chọn khu vực Cà Mau, Thới Bình để xem.

Kết luận

Lịch cúp điện Thới Bình thường xuyên được cập nhật để người dân nắm bắt nhanh chóng. Bạn có thể tra cứu thông qua các đường link nhanh và cực tiện lợi.

Tags: