Lịch cúp điện huyện Trảng Bom

Các quận, huyện thuộc khu vực Đồng Nai

Lịch cúp điện huyện Trảng Bom các ngày tới

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   13:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Thuận Trường, ấp Thuận An, ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao; một phần ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   13:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   09:30:00

  • Khu vực:

   Một phần khu phố 3, 4 thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   09:30:00

  • Khu vực:

   Một phần khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   TBA Trường THCS Võ Nguyên Giáp (PK10000092869), KP 3, thị trấn Trảwng Bom

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp 2, xã An Viễn, H. Trảng Bom

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Thanh Hoá, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   TBA Hộ Lâm Thị Anh Thu, ấp Thuận Trường Xã Sông Thao, H Trảng Bom, T Đồng Nai

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp 2, xã An Viễn, H. Trảng Bom

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   TBA Công ty Quốc Sơn Phát (Trần Thị Tĩnh) (PK10000067057), ấp 3, xã Sông Trầu

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:30:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp An Chu, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:30:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu phố 4, 5 thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:30:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   TBA Hộ Sú Chí Và

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   TBA Trạm Bơm Nước KCN Bàu Xéo (PK10000073728), VNPT Đồng Nai

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   TBA Hộ Trống Tắc Giồng, ấp 3, xã Sông Trầu

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   15:30:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Thanh Hoá, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   13:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu phố 4, 5 thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   13:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Quảng Phát, ấp Quảng Hòa, xã Quảng Tiến; một phần khu phố 4, 5, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   12:00:00

   đến

   14:00:00

  • Khu vực:

   TBA Nguyễn Tấn Đạt

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   12:00:00

   đến

   14:00:00

  • Khu vực:

   TBA Công ty TNHH Vương Việt Phát, ấp 3, xã Sông Trầu

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:00:00

   đến

   15:10:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Phú Sơn, ấp Bắc Hoà, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bình, xã Bình Minh, H. Trảng Bom

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   huyện Trảng Bom

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:10:00

   đến

   15:15:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Phú Sơn, ấp Bắc Hoà, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bình, xã Bình Minh, Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Bạn có thể theo dõi lịch cúp điện huyện Trảng Bom, Đồng Nai để cập nhật nhanh chóng.  Lịch ngắt điện được thông báo chi tiết đến bạn để chủ động sắp xếp công việc & lịch trình.

Xem thêm: Tra cứu lịch cúp điện Đồng Nai

Tần suất cắt điện tại huyện Trảng Bom – Đồng Nai

Tần suất cắt điện tại Trảng Bom thường tăng cao vào mùa hè, khi lượng tiêu thụ điện tăng cao. Tuy nhiên, bình thường mọi người đang sinh hoạt và làm việc ở đây vẫn nên cập nhật thường xuyên để tránh ảnh hưởng không mong muốn.

Hướng dẫn tra cứu lịch ngắt điện Trảng Bom hôm nay

EVNSPC CSKH là một kênh tra cứu lịch cắt điện miễn phí dành cho mọi người. Bạn chỉ cần truy cập website và chọn tra cứu. Có hai lựa chọn là tìm kiếm lịch cắt điện theo khách hàng hoặc công ty điện lực. Sau khi lựa chọn tiêu chí ấn vào tra cứu để lọc ra lịch cắt điện của khu vực.

Kết luận

Thông tin chia sẻ về lịch cúp điện huyện Trảng Bom – Đồng Nai giúp bạn có sự chuẩn bị nhất định trong công việc, sinh hoạt. Theo dõi trang web chính thức của Lịch Cúp Điện TXN là lichcupdien.com.vn để nhận tin tức chuẩn xác nhất.

Tags: