Lịch cúp điện huyện Xuân Lộc

Các quận, huyện thuộc khu vực Đồng Nai

Lịch cúp điện huyện Xuân Lộc các ngày tới

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   18:00:00

  • Khu vực:

   Toàn bộ Khu Công Nghiệp Xuân Lộc; - Một một phần các khu 5, 6, 8 - Thị trấn Gia Ray; - Các trạm khách hàng Cơ sở Minh Khang, Nguyễn Văn Dũng, Công ty Hồng Nga Sài Gòn, Karaoke Nice, Trường Tiểu học Gia Ray, Công ty Vĩnh Cảnh - Một phần ấp 6 - xã Xuân Tâm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   09:00:00

  • Khu vực:

   Trường Tiểu học Xuân Tâm 2 (toàn bộ trạm 50kVA-Trường TH Xuân Tâm 2) - xã Xuân Tâm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   09:00:00

  • Khu vực:

   Hộ gia đình ông Lê Văn Trí (toàn bộ trạm 50kVA-Lê Văn Trí) - xã Xuân Hưng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   09:30:00

  • Khu vực:

   Công ty TNHH Than sinh học Sài Gòn (toàn bộ trạm 630kVA-Cty Than Sài Gòn) - xã Xuân Tâm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Thọ Hòa - xã Xuân Thọ.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:30:00

   đến

   10:30:00

  • Khu vực:

   Công ty TNHH một thành viên Khoa Phạm (toàn bộ trạm 75kVA-Cơ sở Đặng Thị Xuân Liên) - xã Xuân Tâm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:30:00

   đến

   10:30:00

  • Khu vực:

   Hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Tài (toàn bộ trạm 37.5kVA-Nguyễn Hữu Tài) - xã Xuân Hưng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   Cơ sở Minh Chí (toàn bộ trạm 250kVA-Lò gạch Xuân Tâm) - xã Xuân Tâm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (toàn bộ trạm 37.5kVA-Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu) - xã Xuân Tâm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Công ty TNHH nông nghiệp Làng Sen Việt Nam (toàn bộ trạm 180kVA-Công ty An Phát Tám 4) - xã Xuân Hưng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Công Ty TNHH Một Thành Viên Thọ Vực (toàn bộ trạm 75kVA-Công ty Thọ Vực (Nông Trường Thọ Vực 3)) - xã Xuân Bắc

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   14:00:00

  • Khu vực:

   UBND xã Xuân Tâm (toàn bộ trạm 37.5kVA-UBND xã Xuân Tâm) - xã Xuân Tâm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   14:30:00

  • Khu vực:

   Hộ gia đình ông Lê Đình Miên (toàn bộ trạm 25kVA-Lê Đình Miên) - xã Xuân Tâm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần các ấp Thọ Tân, Thọ Chánh, Thọ Trung - xã Xuân Thọ

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   14:30:00

  • Khu vực:

   Công ty CP Đại Nam Ong Biển (toàn bộ trạm 112.5kVA-Trạm bơm nhà máy cồn) - xã Xuân Tâm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Thọ Hòa - xã Xuân Thọ.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần các ấp Trung Lương, Trung Tín-xã Xuân Trường.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   14:30:00

  • Khu vực:

   Nguyễn Hữu Đảm (toàn bộ trạm 37.5kVA-Trại chăn nuôi Xuân Thọ) - xã Xuân Thọ

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   30 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Một phần các ấp 1, 1A, 2 - xã Xuân Hưng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Vũ Xuân Trường (toàn bộ trạm 160kVA-Cơ sở Vũ Xuân Trường) - xã Xuân Hưng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc (toàn bộ trạm 25kVA-Bảo vệ rừng Xuân Tâm) - xã Xuân Tâm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Xuân Lộc

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:15:00

   đến

   16:15:00

  • Khu vực:

   Hộ Kinh Doanh Khổ Qua Rừng Xuân Hòa (toàn bộ trạm 250kVA-Khổ qua rừng Xuân Hòa) - xã Xuân Hòa

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Xem lịch cúp điện huyện Xuân Lộc có thể giúp bạn nắm bắt thông tin nhanh chóng và chủ động từ đầu. Khung thời gian mất điện sẽ khiến cho các thiết bị dùng điện ngừng hoạt động, ảnh hưởng khá nhiều đến sinh hoạt và công việc.

Xem thêm: Lịch cúp điện Đồng Nai

Tần suất ngắt điện tại huyện Xuân Lộc

Tần suất cắt điện tại huyện Xuân Lộc không cao và cũng không gây ảnh hưởng nhiều đối với sinh hoạt của người dân. Quá trình này diễn ra trong khoảng từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ liên tục trong một buổi.

Thời gian rõ ràng và có điện lại đúng với giới hạn được cung cấp từ đầu. Vì vậy, bạn nắm rõ lịch cắt điện huyện Xuân Lộc sẽ có cách sắp xếp phù hợp nhất.

Lịch cúp điện huyện Xuân Lộc

Cách tra cứu lịch ngắt điện Xuân Lộc hôm nay hiệu quả

Lịch ngừng cung điện huyện Xuân Lộc Đồng Nai đã được cập nhật trên nhiều website và ứng dụng. Bạn có thể tìm hiểu một số cách phổ biến nhất và áp dụng để nắm bắt thời gian cắt điện dễ dàng.

Hướng dẫn cách cập nhật bằng ứng dụng Zalo

Bạn có thể tra cứu thời gian ngắt điện tại huyện Xuân Lộc thông qua ứng dụng Zalo đơn giản. Chỉ cần truy cập vào ứng dụng, đăng nhập vào hệ thống và nhấn tìm kiếm điện lực miền Nam.

Tiếp theo bạn quay trở về khung chat và nhận được tin nhắn từ điện lực thì bấm quan tâm. Sau đó, lựa chọn tra cứu theo khu vực huyện Xuân lộc để nắm bắt thời gian cụ thể.

Cách tra cứu thông qua website

Truy cập website Lịch Cúp Điện TXN (lichcupdien.com.vn) cũng là cách phổ biến và được rất nhiều người lựa chọn. Bạn chỉ cần truy cập vào hệ thống và nhấn vào mục tỉnh Đồng Nai.

Tiếp theo, sau khi cửa sổ mới hiện ra, chọn huyện Xuân lộc để hiển thị kết quả.

Kết luận

Việc nắm bắt lịch cúp điện huyện Xuân Lộc hiện nay đã trở nên rất đơn giản. Bạn có thể làm theo các bước được hướng dẫn để nắm bắt thời gian nhanh hơn và có những phương án chủ động.

Tags: