Lịch cúp điện Quận Ô Môn

Các quận, huyện thuộc khu vực Cần Thơ

Lịch cúp điện Quận Ô Môn các ngày tới

  • Điện lực:

   Quận Ô Môn

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   08:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện: một phần các KV Bắc Vàng, KV Thới Xương 1 – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Quận Ô Môn

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   08:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện: một phần KV Thới Hòa 1 – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Quận Ô Môn

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   08:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện: một phần KV Thới Thạnh – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Quận Ô Môn

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   09:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện: một phần các KV Bắc Vàng, KV Thới Xương 1 – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Quận Ô Môn

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   09:45:00

  • Khu vực:

   Mất điện: một phần KV Thới Hòa 1, THới Hòa 2 – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Quận Ô Môn

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   09:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện: một phần các KV Thới Hòa, Thới Thạnh – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Quận Ô Môn

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   10:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện: một phần KV Thới Hòa 1 – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Quận Ô Môn

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   10:45:00

  • Khu vực:

   Mất điện: một phần KV Thới Hòa 2 – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Quận Ô Môn

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   10:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện: một phần các KV Thới Hòa 1, Thới Hòa 2 – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Quận Ô Môn

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện: một phần các KV Thới Hòa 1, Cái Sơn – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Quận Ô Môn

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện: một phần KV Thới Hòa 2 – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Quận Ô Môn

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:15:00

   đến

   11:45:00

  • Khu vực:

   Mất điện: một phần các KV Thới Hòa 1, Thới Hòa 2 – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nhằm giúp người dân có những phương án dự phòng tốt nhất, chúng tôi đã cập nhật về Lịch cúp điện Quận Ô Môn – Cần thơ trong hôm nay và 7 ngày sắp tới. Tham khảo ngay để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.

Xem thêm: Thông báo cúp điện Cần Thơ

Tần suất mất điện ở Quận Ô Môn ít hay nhiều?

Quận Ô Môn xảy ra việc cắt không thường xuyên. Tần suất còn dựa vào nhiều yếu tố ngẫu nhiên như thời tiết, cháy nổ trạm phát,…Do đó người dân cần cập nhật lịch ngắt điện thường xuyên để đảm bảo nắm bắt thông tin.

lịch cúp điện quận Ô Môn

Hướng dẫn xem lịch ngừng cung cấp điện Ô Môn hôm nay

Dưới đây là 2 thắc mắc thường được người dân quan tâm nhất. Hãy tham khảo ngay bên dưới!

Kiểm tra lịch cắt điện trên website Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Để tra cứu lịch cắt điện tại Quận Ô Môn, quý vị có thể truy cập trang web của EVN.  Sau đó, chọn mục “Lịch tạm ngừng cung cấp điện” và đăng nhập để sử dụng tính năng này.

Hotline Tập đoàn Điện lực Cần Thơ?

PC Cần Thơ đề xuất khi xảy ra sự cố, cư dân nên liên hệ với Tổng đài Chăm sóc Khách hàng Điện lực miền Nam với số điện thoại 19001006 hoặc 19009000, hoặc trực tiếp truy cập trang web Chăm sóc Khách hàng theo địa chỉ https://cskh.evnspc.vn để nhận hỗ trợ đúng thời điểm.

Kết luận

Thông tin về lịch cúp điện Quận Ô Môn đã được tổng hợp cụ thể. Hãy đảm bảo những điều kiện dự phòng tốt nhất cho cả gia đình.

Tags: