Lịch cúp điện Thành phố Long Khánh

Các quận, huyện thuộc khu vực Đồng Nai

Lịch cúp điện Thành phố Long Khánh các ngày tới

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   13:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện khách hàng Phạm Văn Nhi, Nguyễn Văn Mảnh, Ngô Thành Trung.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện khu vực tổ 2,9,10 ấp 2 xã Bình Lộc tp Long Khánh.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện tổ 3,5,6,7,8,9,10 ấp 2 xã Bình Lộc tp Long Khánh.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện tổ 7 ấp 1, tổ 1,2 ấp 3 xã Bình Lộc tp Long Khánh.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   01 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   13:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện khu 6,7,8,9 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   13:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện khu 2,3,4,5,6 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   08 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   13:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện đường Nguyễn Trải khu phố 2 phường Xuân Hòa tp Long Khánh.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   09 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   13:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện đường Phan Chu Trinh phường Xuân An TP Long Khánh.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   10 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   13:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện khu phố 2 phường Xuân Hòa tp Long Khánh.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện tổ 5,7 ấp Núi Tung phường Suối Tre TP Long Khánh.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   08 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   13:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện tổ 1,2 ấp 1 xã Bình Lộc TP Long Khánh.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   10 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   13:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện một phần khu phố Núi Tung phường Suối Tre TP Long Khánh.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:30:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện khách hàng BỆNH VIỆN ĐK LONG KHÁNH

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:30:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện khách hàng HOÀNG HUY HOÀNG 2

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:30:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện khách hàng NHỰA VĂN PHỤNG 2

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   01 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện tổ 9,10,11 ấp Ruộng Tre xã Bảo Quang TP Long Khánh.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện khách hàng CSGT LONG KHÁNH

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện khách hàng CTY CAO PHONG

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện khách hàng KIM LOAN

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Mất điện tổ 4,5 ấp 18 Gia Đình xã Bảo Quang TP Long Khánh.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Long Khánh

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Mất điện tổ 1,4,5,9,27 ấp Cây Da xã Bình Lộc tp Long Khánh.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thành phố Long Khánh mới nhất được cập nhật. Bạn nên theo dõi để nắm chính xác thông tin, chủ động trong công tác chuẩn bị, dự phòng.

Xem thêm: Lịch cúp điện Đồng Nai

Tần suất mất điện ở Thành phố Long Khánh ít hay nhiều?

Tần suất ngắt điện ở Thành phố Long Khánh diễn ra không nhiều lắm. Thông thường, bộ phận điện lực sẽ cập nhật lịch cắt điện đầy đủ đến cho người dân trên website để mọi người chuẩn bị trước.

Lịch cúp điện Thành phố Long Khánh

Cách tra cứu lịch ngắt điện Long Khánh hôm nay

Cạch tra cứu lịch cắt điện tương đối đơn giản. Các bước thực hiện như sau:

Tra cứu trên trang web của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

 • Truy cập trang web của EVN tại evn.com.vn
 • Chọn mục “Lịch tạm ngừng cung cấp điện” trên trang web.
 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn để sử dụng chức năng tra cứu lịch cắt điện.

Tra cứu thông qua ứng dụng điện thoại Zalo

 • Đăng nhập vào tài khoản Zalo của cá nhân mỗi người.
 • Tìm kiếm tài khoản Điện lực miền Nam trong khung chat.
 • Nhấn vào chức năng “Tra cứu” và sau đó chọn “Lịch cúp điện” để xem lịch cắt điện tại khu vực Long Khánh.

Kết luận

Toàn bộ lịch cúp điện Thành phố Long Khánh đã được tổng hợp. Theo dõi thông tin để nắm dữ liệu mất điện và có sự chuẩn bị nhất định.

Tags: