Lịch cúp điện Thành phố Pleiku

Các quận, huyện thuộc khu vực Gia Lai

Lịch cúp điện Thành phố Pleiku các ngày tới

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   Thôn 4 xã Gào số 2

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   Thôn 4 xã Gào số 3

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   Làng A Xã Gào

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   Thôn 4 Xã Gào

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   Ngã 3 Hàm Rồng

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   Thôn 4 xã Gào 4

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   Cty Nguyễn Tiến Đạt

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   NGUYỄN ĐÌNH QUÝ

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   DN Phú Lợi

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   Lê Công Luận

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA Đồng Tâm 2

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA Đồng Tâm 3

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA Ia Mua 2

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA Hòa Bình 2

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA Đoàn Kết BC 2

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA Đồng Tâm

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA Đoàn Kết

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA Bình An

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA IaMua

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA NLMT Quang Anh Gia Lai

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   NLMT Gia Tiến phát Gia Lai

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA Vườn 3

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA Song Hỷ

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA Đàm Thị Như Kim

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA Phạm Văn Trường

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA NMCB Gỗ Danh Thông

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA Vườn 8

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA Đỉnh Phong

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA NM Điện Gió Bàu Cạn

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA Đoàn Văn Trường

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA CTy Chè BC (Giao Nhận)

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA TB18 CTy Chè

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA Huỳnh Thanh Tùng

  • Lý do:

  • Điện lực:

   Điện lực Pleiku

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   04:56

   đến

   02:56

  • Khu vực:

   TBA CB Nông sản

  • Lý do:

Tình trạng người dân không biết tra cứu lịch cúp điện thành phố Pleiku xảy ra rất nhiều. Cho nên, để cập nhật chính xác thời gian mất điện, các bạn đừng bỏ qua những chia sẻ sau.

Xem thêm: Lịch cúp điện Gia Lai

Tình trạng ngắt điện thành phố Pleiku xảy ra ít hay nhiều?

Tần suất cúp điện tại đây phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên ngoài. Từ ảnh hưởng của thời tiết đến việc duy trì các cơ sở hạ tầng. Vì vậy, người dân cần cập nhật thường xuyên để đưa ra lịch trình phù hợp với mình.

Lịch cúp điện thành phố Pleiku
Lịch cúp điện thành phố Pleiku

Giải đáp lịch cúp điện Pleiku hôm nay

Chắc hẳn nhiều bạn vẫn đang thắc mắc vì sao thành phố Pleiku lại xảy ra tình trạng mất điện. Để giải đáp giúp mọi người, chúng tôi đã tổng hợp một số thông tin liên quan dưới đây.

Lý do nào gây ra tình trạng mất điện

Thực chất, tình trạng ngắt điện ở thành phố Pleiku chỉ xảy ra vào thời điểm mưa, bão quá lớn. Hoặc trong trường hợp đường dây điện có vấn đề thì EVN sẽ thông báo mất điện ở địa phương. Điều này một phần cũng nhằm đảm bảo cho người dân khi sử dụng điện.

Cách tra cứu lịch cắt điện thành phố Pleiku hiệu quả

Cách tốt nhất để biết rõ lịch ngừng cung cấp điện thành phố Pleiku là liên hệ với EVN. Mọi người chỉ việc gọi vào hotline 19009000 là nhân viên CSKH sẽ hỗ trợ ngay lập tức.

Kết luận

Qua bài viết, chúng tôi đã giải đáp rõ nguyên do gây ra tình trạng mất điện cho mọi người. Ngoài ra, với cách tra cứu lịch cúp điện thành phố Pleiku trên thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ thông tin quan trọng nào.

Tags: