Lịch cúp điện Thành phố Tân An

Các quận, huyện thuộc khu vực Long An

Lịch cúp điện Thành phố Tân An các ngày tới

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần xã Mỹ An thuộc huyện Thủ Thừa-Long An

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần xã An Vĩnh Ngãi tp tâ an

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Trần Văn Ngà xã An Vĩnh Ngãi tp tâ an

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Đỗ Văn Giàu xã An Vĩnh Ngãi tp tâ an

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Đường Trần Văn Ngà xã An Vĩnh Ngãi tp tâ an

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Công Ty TNHH Bao Bì Tiên Phong

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Khương Minh Ngọc, Ấp Vĩnh Hòa thuộc xã An Vĩnh Ngãi- Tân An

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Nguyễn Văn Khánh, phường 7-TP Tân An

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Chánh, Phạm Văn Tuân thuộc phường Khánh Hậu-Tp Tân AN

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Ngân Hàng HTX

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:15:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   TSTL Nguyễn Văn Mười

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:50:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Một phần đường VĐ TP Tân An,xã Bình Tâm-TP Tân An

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   TSTL Trần Văn Thuận

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   12:03:00

   đến

   13:03:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Hoàng Anh Kp Thủ Tửu, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

  • Lý do:

   Sự cố hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   14:00:00

  • Khu vực:

   Ngân hàng TM CP Á Châu

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:15:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Đinh Viết Cừu và Ấp 1 Xã Bình Tâm- Tân An

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:15:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   Công ty TNHH DV TM Mai Thành Phát

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre - CN Long An

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:15:00

   đến

   15:15:00

  • Khu vực:

   Cắt FCO TBA Công An Long An

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:00:00

   đến

   16:45:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Trần Minh Châu, xã Nhơn Thạnh Trung, phường 5-Tp Tân An

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   TSTL Đoàn Ngọc Truyền

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Châu Thị Kim thuộc phường 7 Tp Tân An

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Tân An

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   16:55:00

   đến

   17:10:00

  • Khu vực:

   Một phần phường 6,4, Tân Khánh, Khánh Hậu và xã Lợi Bình Nhơn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện thành phố Tân An tỉnh Long An được cập nhật nhanh và chính xác để người dân nắm bắt. Bạn có thể tra cứu nhanh chóng thông qua website và các ứng dụng phổ biến.

Xem thêm: Lịch cúp điện tỉnh Long An

Tần suất cắt điện thành phố Long An

Tần suất mất điện thành phố Tân An là cực kỳ thấp. Hầu hết các đơn được chia nhỏ trong khu vực này đều hiếm khi ghi nhận tình huống cúp điện.

Việc điện bị cắt đột ngột khiến cho mọi người không kịp xoay sở và ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Đặc biệt nhất là những đơn vị hoạt động sản xuất và kinh doanh sẽ bị thiệt hại không ít.

Đó là lý do vì sao bạn nên cập nhật thời gian mất điện, dù khu vực Tân An không xảy ra tình trạng này nhiều. Biết được khung thời gian bị cắt điện cụ thể, mọi người sẽ có phương án để ứng phó kịp thời.

Lịch cúp điện Thành phố Tân An
Lịch cúp điện Thành phố Tân An

 

Cách xem lịch mất điện Tân An hôm nay

Bạn có thể xem lịch ngừng cung cấp điện thành phố Tân An dễ dàng thông qua nhiều cách. Cùng tham khảo các bước thực hiện của hai phương án đơn giản nhất để nắm bắt thông tin.

Hướng dẫn cách xem bằng website lichcupdien.com.vn

Người dùng có thể nắm được lịch cắt điện thành phố Tân An ngày mai nhanh chóng qua website lichcupdien.com.vn. Bạn chỉ cần vào trang chủ, chọn Long An và sau đó chọn thành phố Tân An để xem tin.

Tra cứu thông qua ứng dụng Zalo

Cập nhật lịch mất điện thành phố Tân An thông qua Zalo cũng là một cách rất đơn giản. Người dùng chỉ cần đăng nhập vào tài khoản, rồi chọn quan tâm điện lực ở miền Nam.

Bạn có thể chọn tra cứu ở khung chat và xem thời gian mất điện khu vực thành phố Tân An nhanh chóng.

Kết luận

Lịch cúp điện thành phố Tân An được cập nhật nhanh và chính xác để người dân có phương án chuẩn bị. Dù khu vực này không thường xuyên mất điện, bạn vẫn nên cập nhật để không bị bất ngờ.

Tags: