Lịch cúp điện Thị xã Bình Minh

Các quận, huyện thuộc khu vực Vĩnh Long

Lịch cúp điện Thị xã Bình Minh các ngày tới

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Đông Bình, Đông Hậu, Đông Lợi, Phù Ly 1, Phù Ly 2, Xã Đông Bình; Khóm Đông An, Đông Thuận, phường Đông Thuận; Ấp Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, xã Đông Thạnh, ấp Mỹ Lợi, Mỹ Phước, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ An, Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, Mỹ Khánh 2, Mỹ Thới 1, Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hoà thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Đông Bình, Đông Hậu, Đông Lợi, Phù Ly 1, Phù Ly 2, Xã Đông Bình; Khóm Đông An, Đông Thuận, phường Đông Thuận; Ấp Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, xã Đông Thạnh, ấp Mỹ Lợi, Mỹ Phước, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ An, Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, Mỹ Khánh 2, Mỹ Thới 1, Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hoà thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   30 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Thuận Phú C, Thuận Tiến C, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   01 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Đông Hưng 3 - Xã Đông Thành - thị xã Bình Minh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:30:00

   đến

   09:45:00

  • Khu vực:

   Ấp Phú Hòa Yên - xã Song Phú - Huyện Tam Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   03 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:30:00

   đến

   09:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Mỹ Thới 2 - xã Mỹ Hòa - Thị Xã Bình Minh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   03 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:30:00

   đến

   09:45:00

  • Khu vực:

   Ấp Phú An -xã Phú Thịnh - Huyện Tam Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:30:00

   đến

   09:30:00

  • Khu vực:

   Khóm Đông Bình A - Phường Đông Thuận - thị xã Bình Minh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   03 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:30:00

   đến

   10:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Mỹ Thới 1 - xã Mỹ Hòa - Thị Xã Bình Minh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:45:00

   đến

   10:45:00

  • Khu vực:

   Ấp Phú Hòa Yên - xã Song Phú - Huyện Tam Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   03 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:45:00

   đến

   10:45:00

  • Khu vực:

   Ấp Phú An -xã Phú Thịnh - Huyện Tam Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:50:00

   đến

   11:20:00

  • Khu vực:

   Khóm Đông Thuận - Phường Đông Thuận - thị xã Bình Minh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   03 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Đông Hưng 1 - xã Đông Thành - Thị Xã Bình Minh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:45:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Phú Ninh - xã Song Phú - Huyện Tam Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   03 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:45:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Phú An -xã Phú Thịnh - Huyện Tam Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Phú An, Phú Tân, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   03 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   14:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Đông Lợi - xã Đông Bình - Thị Xã Bình Minh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Thuận Tiến A - Xã Thuận An - thị xã Bình Minh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Bình Minh

  • Ngày:

   03 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:00:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   Khóm 2 - Phường Cái Vồn - Thị Xã Bình Minh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Cập nhật lịch cúp điện thị xã Bình Minh giúp người dân có thể chuẩn bị nhanh chóng. Bạn sẽ không còn bị bất ngờ vì mất điện đột ngột.

Cùng tìm hiểu những cách hỗ trợ cung cấp thời gian ngừng cung cấp điện tại khu vực này.

Xem thêm: Lịch cắt điện Vĩnh Long

Tần suất ngắt điện tại thị xã Bình Minh

Tần suất cúp điện tại thị xã Bình Minh được đánh giá là ít và không gây ảnh hưởng nhiều đến người dân. Các khu vực tại đây đều sử dụng điện ổn định và gần như không ghi nhận khung thời gian mất điện nào.

Lý giải cho vấn đề này, có thể là nhờ sự ổn định sau khi nâng cấp hệ thống mạng lưới. Mặc dù không bị cúp điện quá nhiều, nhưng bạn vẫn nên thường xuyên cập nhật thông tin.

Nắm bắt các khung thời gian mất điện sẽ giúp người dân chủ động hơn trong khâu chuẩn bị. Bạn cũng không bị bất ngờ vì gặp phải tình trạng điện mất đột ngột.

Lịch cúp điện thị xã Bình Minh

Hướng dẫn xem lịch cúp điện Bình Minh hôm nay

Để giải đáp thắc mắc làm sao tra cứu lịch ngắt điện thị xã Bình Minh, bạn có thể tham khảo một số cách.

Xem lịch cắt điện thị xã Bình Minh Vĩnh Long bằng ứng dụng Zalo

Zalo là công cụ đắc lực cho người dân muốn tra cứu lịch ngừng cung cấp điện thị xã Bình Minh. Bạn có thể cập nhật các thông tin đầy đủ và chính xác thông qua ứng dụng này.

Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản và nhấn quan tâm tại ô tìm kiếm điện lực miền Nam. Sau đó, bạn chỉ cần nhấn vào nút tra cứu tại khung chat, để cập nhật thời gian mất điện tại Bình Minh.

Cập nhật lịch mất điện thị xã Bình Minh bằng hotline

Gọi hotline tổng đài cũng là cách hay để nắm bắt được lịch mất điện thị xã Bình Minh. Bạn có thể lựa chọn một trong hai số: 1900 1006 hoặc 1900 9000 để được hỗ trợ kịp thời.

Kết luận

Việc xem lịch cúp điện thị xã Bình Minh đã trở nên rất đơn giản. Bạn có thể thoải mái lựa chọn cho mình một cách phù hợp để nắm bắt thông tin nhanh và chính xác.

Tags: