Lịch cúp điện Thị xã Chơn Thành

Các quận, huyện thuộc khu vực Bình Phước

Lịch cúp điện Thị xã Chơn Thành các ngày tới

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   KP2,3 Phường Hưng Long, Phường Minh Long thị xã Chơn Thành, Bình Phước.

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Khu vực Khu phố 5,khu phố 6 phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp 5, 6, 7 xã Minh lập, Một phần xã Quang Minh thị xã Chơn Thành, Một phần ấp Xà Nạp, ấp Hưng Phát Xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   TBA trại giam công An tỉnh Bình Phước, Công ty Môi trường Bình Phước xanh

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   08:30:00

  • Khu vực:

   CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI (2) (CS: 3x25)KVA) KP3, P. Minh Hưng , TX.Chơn Thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   08:30:00

  • Khu vực:

   Thay điện kế định kỳ TBA CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT TOÀN TRANG(CS: 3x25)KVA)- Ấp 2, Xã Nha Bích , TX. Chơn Thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:40:00

   đến

   09:00:00

  • Khu vực:

   TBA NGUYỄN THỊ THÙY LAN(CS: 3x25)KVA)- KP10, P. Hưng Long, TX.Chơn Thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   09:30:00

  • Khu vực:

   Thay điện kế định kỳ TBA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BÌNH PHƯỚC XANH (CS: 3x25)KVA)- Ấp 3, Xã Nha Bích , TX. Chơn Thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:10:00

   đến

   09:40:00

  • Khu vực:

   TCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN PHÚC (1)(CS: 3x25)KVA) khu phố 10 phường Hưng Long thị xã Chơn Thành, Bình Phước

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:40:00

   đến

   10:10:00

  • Khu vực:

   Thay điện kế định kỳ TBA CƠ SỞ GIA LINH ( Chế biến gỗ) (CS: 3x25)KVA) Trụ 91B/142/01 tuyến 472 Chơn Thành.- Ấp 3, Xã Nha Bích , TX. Chơn Thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   10:30:00

  • Khu vực:

   TBA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH(CS: 3x25)KVA) - KP10, P. Hưng Long, TX.Chơn Thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:20:00

   đến

   10:40:00

  • Khu vực:

   TBA NAM THÀNH NAM (XƯỞNG GỖ) (CS: 3x25)KVA)- Trụ 91B/152B/1 tuyến 472 Chơn Thành. Ấp 3, Xã Nha Bích , TX. Chơn Thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:40:00

   đến

   11:10:00

  • Khu vực:

   TBA NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (Xưởng gỗ)(CS: 3x25)KVA)- KP 12, P. Minh Hưng , TX.Chơn Thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   TBA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC (CS: 3x25)KVA)- Trụ 91B/156/6BB/1 tuyến 472 Chơn Thành. Ấp 3, Xã Nha Bích , TX. Chơn Thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:20:00

   đến

   11:40:00

  • Khu vực:

   TBA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN - CHI NHÁNH TỈNH BÌNH PHƯỚC(CS: 3x25)KVA)- KP 2, P. Minh Hưng , TX.Chơn Thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   13:30:00

  • Khu vực:

   TBA CÔNG TY TNHH MTV HÀ MINH TUẤN(CS: 3x15)KVA)- KP 3, P. Minh Hưng , TX.Chơn Thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   14:00:00

  • Khu vực:

   TBA PHẠM HỒNG CHÂU (Chăn nuôi) (CS: 3x25)KVA)- Trụ 91B/157B/37/1 tuyến 472 Chơn Thành. . Ấp 4, Xã Nha Bích , TX. Chơn Thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:20:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   TBA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ANH VY(CS: 3x25)KVA)- KP 3, P. Minh Hưng , TX.Chơn Thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:30:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   TBA NGUYỄN VĂN TƯỞNG (chăn nuôi gia súc) (CS: 3x25)KVA) Trụ 91B/157B/75/01 tuyến 472 Chơn Thành Ấp 4, Xã Nha Bích , TX. Chơn Thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:10:00

   đến

   15:40:00

  • Khu vực:

   TBA THẢO SOA (Gỗ nội thất) (CS: 3x25)KVA) Trụ 91B/192A/1 tuyến 472 Chơn Thành. Ấp 2, Xã Minh Thắng , TX. Chơn Thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:20:00

   đến

   15:50:00

  • Khu vực:

   TBA PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN HỚN QUẢN(CS: 3x15)KVA) Ấp 5, Xã Đồng Nơ , H. Hớn Quản

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   16:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   TBA CÔNG TY TNHH GIẤY A.F.C BÌNH PHƯỚC(CS: 3x50)KVA) trụ 122/79/08/20 tuyến 474 Bình Long Ấp 5, Xã Đồng Nơ , H. Hớn Quản

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Chơn Thành

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   16:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   TBA CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG TƯ MƯỜI III (CS: 3x25)KVA)Trụ 91B/213B/01 tuyến 472 Chơn Thành.Ấp 2, Xã Minh Thắng , TX. Chơn Thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trang web cung cấp lịch cúp điện Thị xã Chơn Thành Bình Phước chuyên tổng hợp thông tin về thời gian mất điện đột xuất. Bạn có thể truy cập để theo dõi chính xác khung giờ xảy ra sự cố trên từng khu vực.

Xem thêm: Lịch cúp điện Bình Phước hôm nay

Tần suất ngắt điện ở Thị xã Chơn Thành

Lịch cắt điện Thị xã Chơn Thành có tần suất ít trung bình khoảng 1 đến 2 lần mỗi tháng. Thông tin chi tiết về thời gian và ngày mất điện sẽ được cập nhật sớm nhất ở trang Lichcupdien.com.vn.

lịch cúp điện Thị xã Chơn Thành

Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện Chơn Thành hôm nay

Giải đáp về cách tra cứu lịch ngắt điện bằng các trang web uy tín giúp bạn tiết kiệm thời gian hiệu quả.

1/ Tra cứu sự cố mất điện Thị xã Chơn Thành hôm nay trên trang chăm sóc khách hàng Điện lực Việt Nam

Cách tra cứu này dễ dàng bằng cách truy cập trang web https://www.cskh.evnspc.vn/ dành cho khu vực miền Nam. Bạn chọn lệnh “Lịch Ngừng Giảm Cung Cấp Điện” để tìm thông tin.

2/ Cập nhật trên ứng dụng CSKH EVN

Tra cứu lịch cắt điện Thị xã Chơn Thành bằng ứng dụng dễ dàng bằng cách tải app về. Bạn đăng ký tài khoản và tìm xem thời gian mất điện theo mục “Lịch ngừng giảm cung cấp điện”.

3/ Cách xem lịch ngừng cung cấp điện Thị xã Chơn Thành bằng Zalo

Đăng nhập tài khoản Zalo để xem lịch mất điện Thị xã Chơn Thành nhanh nhất. Bạn nhấn tìm Điện lực miền Nam và chọn mục Quan tâm để tra cứu trong Lịch cúp điện theo khu vực.

Kết luận

Lịch cúp điện Thị xã Chơn Thành tổng hợp chính xác theo thông tin đã được phê duyệt từ EVN. Bạn có thể truy cập website Lịch Cúp Điện TXN (Lichcupdien.com.vn) để cập nhật các thay đổi nhanh nhất.

Tags: