Lịch cúp điện Thị xã Gò Công

Các quận, huyện thuộc khu vực Tiền Giang

Lịch cúp điện Thị xã Gò Công các ngày tới

  • Điện lực:

   Thị xã Gò Công

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Xã Bình Xuân - Thành Phố Gò Công.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Gò Công

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Xã Bình Xuân, Bình Đông - Thành Phố Gò Công.

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Thị xã Gò Công

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   Một phần xã Bình Xuân - Thành Phố Gò Công.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Gò Công

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Phường 2 và xã Long Hưng - Thành Phố Gò Công.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Gò Công

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Một phần Phường Long Chánh - Thành Phố Gò Công.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Gò Công

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Một phần Phường Long Chánh và Phường 1 - Thành Phố Gò Công.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thị xã Gò Công

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   17:30:00

  • Khu vực:

   Một phần Phường 2 - Thành Phố Gò Công.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thị xã Gò Công được thông tin chi tiết đến bạn từ A – Z. Ngày mất điện được tổng hợp & kèm theo đó là hướng dẫn tra cứu cụ thể.

Xem thêm: Lịch mất điện Tiền Giang

Tần suất mất điện thị xã Gò Công Tiền Giang

Trong một tháng, tần suất lịch cắt điện thị xã Gò Công Tiền Giang  trung bình có 2-3 lần cắt mỗi tháng. Người dân cũng nên thường xuyên cập nhật lịch để biết cách ứng phó.

Lịch cúp điện Thị xã Gò Công
Lịch cắt điện Thị xã Gò Công

Hướng dẫn cách tra cứu lịch cắt điện Gò Công hôm nay

Để tra cứu thông tin lịch cúp trực tuyến tại thị xã Gò Công, Tiền Giang, bạn có thể truy cập trang web chính thức của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam: http://cskh.evnspc.vn. Tại đây, nhập thông tin cần tra cứu để dễ dàng theo dõi lịch cắt và nhận thông báo.

Kết luận

Lịch cúp điện thị xã Gò Công Tiền Giang đã được tổng hợp. Bạn có thể tham khảo để ứng phó tốt với tình huống và duy trì cuộc sống hàng ngày một cách thuận lợi. Hãy sử dụng các nguồn thông tin này để đảm bảo sự an toàn và tiện lợi trong mọi hoàn cảnh.

Tags: