Lịch cúp điện Thị xã Hương Trà

Các quận, huyện thuộc khu vực Thừa Thiên Huế

Lịch cúp điện Thị xã Hương Trà các ngày tới

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   07:06

   đến

   05:03

  • Khu vực:

   Bơm Hương Vinh

  • Lý do:

   CA PCCC báo cháy cột điện Kiệt Trần Thiện Thành (gần cây xăng Hương Vinh)

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   07:06

   đến

   05:03

  • Khu vực:

   Hương Vinh 1

  • Lý do:

   CA PCCC báo cháy cột điện Kiệt Trần Thiện Thành (gần cây xăng Hương Vinh)

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   07:06

   đến

   05:03

  • Khu vực:

   Hương Vinh 2

  • Lý do:

   CA PCCC báo cháy cột điện Kiệt Trần Thiện Thành (gần cây xăng Hương Vinh)

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   07:06

   đến

   05:03

  • Khu vực:

   Thống Nhất 2

  • Lý do:

   CA PCCC báo cháy cột điện Kiệt Trần Thiện Thành (gần cây xăng Hương Vinh)

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   07:06

   đến

   05:03

  • Khu vực:

   Hương Vinh 3

  • Lý do:

   CA PCCC báo cháy cột điện Kiệt Trần Thiện Thành (gần cây xăng Hương Vinh)

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   07:06

   đến

   05:03

  • Khu vực:

   Địa Linh T1

  • Lý do:

   CA PCCC báo cháy cột điện Kiệt Trần Thiện Thành (gần cây xăng Hương Vinh)

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   07:06

   đến

   05:03

  • Khu vực:

   Địa Linh T2

  • Lý do:

   CA PCCC báo cháy cột điện Kiệt Trần Thiện Thành (gần cây xăng Hương Vinh)

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   07:06

   đến

   05:03

  • Khu vực:

   Hương Vinh 5

  • Lý do:

   CA PCCC báo cháy cột điện Kiệt Trần Thiện Thành (gần cây xăng Hương Vinh)

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   07:06

   đến

   05:03

  • Khu vực:

   Hương Sơ T13

  • Lý do:

   CA PCCC báo cháy cột điện Kiệt Trần Thiện Thành (gần cây xăng Hương Vinh)

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   07:06

   đến

   05:03

  • Khu vực:

   Hương Sơ T14

  • Lý do:

   CA PCCC báo cháy cột điện Kiệt Trần Thiện Thành (gần cây xăng Hương Vinh)

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   07:06

   đến

   05:03

  • Khu vực:

   Hương Sơ T11

  • Lý do:

   CA PCCC báo cháy cột điện Kiệt Trần Thiện Thành (gần cây xăng Hương Vinh)

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   07:06

   đến

   05:03

  • Khu vực:

   Hương Sơ T12

  • Lý do:

   CA PCCC báo cháy cột điện Kiệt Trần Thiện Thành (gần cây xăng Hương Vinh)

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   07:06

   đến

   05:03

  • Khu vực:

   Thống Nhất 4

  • Lý do:

   CA PCCC báo cháy cột điện Kiệt Trần Thiện Thành (gần cây xăng Hương Vinh)

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   07:06

   đến

   05:03

  • Khu vực:

   Hương Vinh 6

  • Lý do:

   CA PCCC báo cháy cột điện Kiệt Trần Thiện Thành (gần cây xăng Hương Vinh)

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   07:06

   đến

   05:03

  • Khu vực:

   Mỹ Lại

  • Lý do:

   CA PCCC báo cháy cột điện Kiệt Trần Thiện Thành (gần cây xăng Hương Vinh)

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   07:06

   đến

   05:03

  • Khu vực:

   BƠM RƯỢNG LƯỜN (HTX NN THỐNG NHẤT)

  • Lý do:

   CA PCCC báo cháy cột điện Kiệt Trần Thiện Thành (gần cây xăng Hương Vinh)

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   17:45

   đến

   06:00

  • Khu vực:

   An Đô

  • Lý do:

   -Tách lèo vị trí 19/58 XT 472 Huế 2 -Thay dây AC70 thành ACV70 từ vị trí 19/60 đến vị trí 19/67 XT 472 Huế 2, sang chuyển ĐD hạ thế qua cột mới, thu hồi vật tư cũ -Đấu lèo vị trí 19/58 XT 472 Huế 2

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   17:45

   đến

   06:00

  • Khu vực:

   An Phú Thịnh PVC

  • Lý do:

   -Tách lèo vị trí 19/58 XT 472 Huế 2 -Thay dây AC70 thành ACV70 từ vị trí 19/60 đến vị trí 19/67 XT 472 Huế 2, sang chuyển ĐD hạ thế qua cột mới, thu hồi vật tư cũ -Đấu lèo vị trí 19/58 XT 472 Huế 2

  • Điện lực:

   ĐL Hương Trà

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   11:53

   đến

   09:53

  • Khu vực:

   La Chữ 1

  • Lý do:

   Cắt điện để chữa cháy

Lịch cúp điện thị xã Hương Trà cũng nên được thông báo đến người dân sớm nhất để mọi người đều có thể chủ động sắp xếp công việc, không gây gián đoạn cho khâu vận hành nào.

Xem thêm: Lịch cúp điện Thừa Thiên Huế hôm nay

Tần suất cúp điện tại thị xã Hương Trà

Lịch ngừng cung cấp điện thị xã Hương Trà được cập nhật theo mỗi tháng nhưng thực ra số lần cúp điện tại đây chưa đầy 6 lần mỗi năm.

Chủ yếu là Tập đoàn Điện lực mỗi quý sẽ tiến hành một đợt nâng cấp mới hệ thống nên cần ngắt cầu dao, gây ra tình trạng mất điện trong vòng 1-2 tiếng.

Vậy nên, nếu người dân muốn tránh ảnh hưởng tuyệt đối đến công việc làm thì nên theo dõi và cập nhật lịch cắt điện thị xã Hương Trà mỗi tháng để có thể chủ động sắp xếp được công việc của mình hợp lý.

Lịch cúp điện thị xã Hương Trà
Lịch cúp điện thị xã Hương Trà

Cách xem lịch cắt điện Hương Trà hôm nay

Người dân nếu muốn trực tiếp năm thông tin lịch mất điện thị xã Hương Trà có thể liên lạc đến EVN miền Trung Việt Nam qua các phương thức sau:

 • Trang web: https://cskh.evnspc.vn/
 • Hotline: 19001006 – 19009000
 • Fax: 08.35218900
 • Email: cskh@evnspc.vn

Kết luận

Người dân Hương Trà cần cập nhật lịch cúp điện thị xã Hương Trà trên những trang web chính thống để nắm rõ thông tin mất điện. Nhằm mục đích sắp xếp công việc một cách hợp lý, tránh tổn thất lớn.

Tags: