Lịch cúp điện Huyện Quế Sơn

Các quận, huyện thuộc khu vực Quảng Nam

Lịch cúp điện Huyện Quế Sơn các ngày tới

  • Điện lực:

   ĐL Quế Sơn

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   17:00

   đến

   05:00

  • Khu vực:

   Thôn 7 Duy Trung

  • Lý do:

   - ĐL Quế Sơn (SCL): Dựng 2 trụ TBA, lắp xà, sứ, tủ điện TBA Quế Xuân 2 T6-XT 477DXU - Công ty Phú Đông: Thực hiện di dời đường dây hạ thế từ trụ C/13 đến C/20 thuộc TBA Quế Xuân 2 T6 XT 473TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu (Di dời lưới điện phục vụ mở đường theo yêu cầu của địa phương)

  • Điện lực:

   ĐL Quế Sơn

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   17:00

   đến

   05:00

  • Khu vực:

   Quế Xuân 2 T6

  • Lý do:

   - ĐL Quế Sơn (SCL): Dựng 2 trụ TBA, lắp xà, sứ, tủ điện TBA Quế Xuân 2 T6-XT 477DXU - Công ty Phú Đông: Thực hiện di dời đường dây hạ thế từ trụ C/13 đến C/20 thuộc TBA Quế Xuân 2 T6 XT 473TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu (Di dời lưới điện phục vụ mở đường theo yêu cầu của địa phương)

  • Điện lực:

   ĐL Quế Sơn

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   17:00

   đến

   05:00

  • Khu vực:

   Hòa Dưỡng

  • Lý do:

   - ĐL Quế Sơn (SCL): Dựng 2 trụ TBA, lắp xà, sứ, tủ điện TBA Quế Xuân 2 T6-XT 477DXU - Công ty Phú Đông: Thực hiện di dời đường dây hạ thế từ trụ C/13 đến C/20 thuộc TBA Quế Xuân 2 T6 XT 473TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu (Di dời lưới điện phục vụ mở đường theo yêu cầu của địa phương)

  • Điện lực:

   ĐL Quế Sơn

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   08:30

   đến

   06:30

  • Khu vực:

   Quế Xuân T12

  • Lý do:

   ĐL Quế Sơn & XNDV: CBM, XL ĐMAT dây TT TBA Thôn 12 Quế Xuân XT 477DXU

  • Điện lực:

   ĐL Quế Sơn

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   14:30

   đến

   13:00

  • Khu vực:

   Bàu Vàng 2

  • Lý do:

   ĐL Quế Sơn & XNDV: CBM, XL ĐMAT dây TT TBA Bàu Vàng 2 XT 477DXU

  • Điện lực:

   ĐL Quế Sơn

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:30

   đến

   15:00

  • Khu vực:

   T5 Quế Cường

  • Lý do:

   ĐL Quế Sơn & XNDV: CBM, XL ĐMAT dây TT TBA T5 Quế Cường XT 475TBI2

  • Điện lực:

   ĐL Quế Sơn

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   18:00

   đến

   16:45

  • Khu vực:

   Hưng Yên

  • Lý do:

   ĐL Quế Sơn & XNDV: CBM, XL ĐMAT dây TT TBA Hưng Yên XT 473TBI2

Lịch cúp điện huyện Quế Sơn Quảng Nam được cập nhật liên tục, mới nhất từng ngày. Cùng theo dõi bài viết sau để biết cách tra cứu nhanh chóng, dễ dàng.

Xem thêm: Lịch cúp điện Quảng Nam ngày mai

Tần suất lịch cắt điện Quế Sơn Quảng Nam

Tình trạng cắt điện tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam không thường xuyên xảy ra. Thế nhưng mọi người vẫn nên cập nhật đầy đủ mỗi ngày để bố trí công việc cũng như có phương án dự phòng phù hợp.

lịch cúp điện huyện quế sơn

Hướng dẫn tra cứu lịch cắt điện Quế Sơn hôm nay nhanh chóng

Để nắm bắt được lịch cắt điện bạn có thể truy cập vào website của Tổng công ty điện lực miền Trung EVNCPC. Tại đây sẽ có đầy đủ thông tin chính xác ngày giờ cắt điện tại huyện Quế Sơn mà mọi người cần tìm kiếm.

Ngoài ra, bạn có thể vào trang web chính thức của Lịch Cúp Điện TXN là Lichcupdien.com.vn để cập nhật thông tin nhanh. Dữ liệu tại đây được khai thác từ EVN nên đảm bảo tính chính xác cho người dân tham khảo.

Kết luận

Đây là toàn bộ thông tin giúp bạn cập nhật lịch cúp điện huyện Quế Sơn Quảng Nam dễ dàng. Hy vọng mọi người nắm bắt đầy đủ để có thể sắp xếp được công việc thuận tiện.

Tags: