Lịch cúp điện Quận Thanh Khê

Các quận, huyện thuộc khu vực Đà Nẵng

Lịch cúp điện Quận Thanh Khê các ngày tới

  • Điện lực:

   Điện lực Thanh Khê

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:00

   đến

   05:00

  • Khu vực:

   Điện Biên Phủ 7

  • Lý do:

   Dựng trụ BTLT C3 mới mạch kép 472, 474XHA, thu hồi trụ C3, hạ ngầm ĐZ mạch kép 472, 474XHA từ vị trí C3 mới đến vị trí C6 phục vụ mở đường Đỗ Ngọc Du Di dời TBA KDC Thanh Lộc Đán 3 - 472/XHA (đang ở vị trí C4) sang trụ BTLT C3/1 trồng mới, đấu nối ĐZTA ngầm xây dựng mới cấp điện cho TBA KDC Thanh Lộc Đán 3 tại vị trí trụ C3 mới thuộc ĐZ 472/XHA Lưu ý: ĐVTC đảm bảo nhân lực, phương tiện phục vụ thi công theo phương án đã được duyệt, đấu nối đúng đồng vị pha ban đầu.

  • Điện lực:

   Điện lực Thanh Khê

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:00

   đến

   05:00

  • Khu vực:

   KDC Thanh Lộc Đán 3

  • Lý do:

   Dựng trụ BTLT C3 mới mạch kép 472, 474XHA, thu hồi trụ C3, hạ ngầm ĐZ mạch kép 472, 474XHA từ vị trí C3 mới đến vị trí C6 phục vụ mở đường Đỗ Ngọc Du Di dời TBA KDC Thanh Lộc Đán 3 - 472/XHA (đang ở vị trí C4) sang trụ BTLT C3/1 trồng mới, đấu nối ĐZTA ngầm xây dựng mới cấp điện cho TBA KDC Thanh Lộc Đán 3 tại vị trí trụ C3 mới thuộc ĐZ 472/XHA Lưu ý: ĐVTC đảm bảo nhân lực, phương tiện phục vụ thi công theo phương án đã được duyệt, đấu nối đúng đồng vị pha ban đầu.

  • Điện lực:

   Điện lực Thanh Khê

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:00

   đến

   05:00

  • Khu vực:

   Nguyễn Đức Trung

  • Lý do:

   Dựng trụ BTLT C3 mới mạch kép 472, 474XHA, thu hồi trụ C3, hạ ngầm ĐZ mạch kép 472, 474XHA từ vị trí C3 mới đến vị trí C6 phục vụ mở đường Đỗ Ngọc Du Di dời TBA KDC Thanh Lộc Đán 3 - 472/XHA (đang ở vị trí C4) sang trụ BTLT C3/1 trồng mới, đấu nối ĐZTA ngầm xây dựng mới cấp điện cho TBA KDC Thanh Lộc Đán 3 tại vị trí trụ C3 mới thuộc ĐZ 472/XHA Lưu ý: ĐVTC đảm bảo nhân lực, phương tiện phục vụ thi công theo phương án đã được duyệt, đấu nối đúng đồng vị pha ban đầu.

  • Điện lực:

   Điện lực Thanh Khê

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:00

   đến

   05:00

  • Khu vực:

   Công Ty Điện Chiếu Sáng

  • Lý do:

   Dựng trụ BTLT C3 mới mạch kép 472, 474XHA, thu hồi trụ C3, hạ ngầm ĐZ mạch kép 472, 474XHA từ vị trí C3 mới đến vị trí C6 phục vụ mở đường Đỗ Ngọc Du Di dời TBA KDC Thanh Lộc Đán 3 - 472/XHA (đang ở vị trí C4) sang trụ BTLT C3/1 trồng mới, đấu nối ĐZTA ngầm xây dựng mới cấp điện cho TBA KDC Thanh Lộc Đán 3 tại vị trí trụ C3 mới thuộc ĐZ 472/XHA Lưu ý: ĐVTC đảm bảo nhân lực, phương tiện phục vụ thi công theo phương án đã được duyệt, đấu nối đúng đồng vị pha ban đầu.

  • Điện lực:

   Điện lực Thanh Khê

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:00

   đến

   05:00

  • Khu vực:

   Điện Biên Phủ 4

  • Lý do:

   Dựng trụ BTLT C3 mới mạch kép 472, 474XHA, thu hồi trụ C3, hạ ngầm ĐZ mạch kép 472, 474XHA từ vị trí C3 mới đến vị trí C6 phục vụ mở đường Đỗ Ngọc Du Di dời TBA KDC Thanh Lộc Đán 3 - 472/XHA (đang ở vị trí C4) sang trụ BTLT C3/1 trồng mới, đấu nối ĐZTA ngầm xây dựng mới cấp điện cho TBA KDC Thanh Lộc Đán 3 tại vị trí trụ C3 mới thuộc ĐZ 472/XHA Lưu ý: ĐVTC đảm bảo nhân lực, phương tiện phục vụ thi công theo phương án đã được duyệt, đấu nối đúng đồng vị pha ban đầu.

  • Điện lực:

   Điện lực Thanh Khê

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:00

   đến

   05:00

  • Khu vực:

   Bưu điện Xuân Hòa KV2

  • Lý do:

   Dựng trụ BTLT C3 mới mạch kép 472, 474XHA, thu hồi trụ C3, hạ ngầm ĐZ mạch kép 472, 474XHA từ vị trí C3 mới đến vị trí C6 phục vụ mở đường Đỗ Ngọc Du Di dời TBA KDC Thanh Lộc Đán 3 - 472/XHA (đang ở vị trí C4) sang trụ BTLT C3/1 trồng mới, đấu nối ĐZTA ngầm xây dựng mới cấp điện cho TBA KDC Thanh Lộc Đán 3 tại vị trí trụ C3 mới thuộc ĐZ 472/XHA Lưu ý: ĐVTC đảm bảo nhân lực, phương tiện phục vụ thi công theo phương án đã được duyệt, đấu nối đúng đồng vị pha ban đầu.

  • Điện lực:

   Điện lực Thanh Khê

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:00

   đến

   05:00

  • Khu vực:

   Bệnh viện KV2

  • Lý do:

   Dựng trụ BTLT C3 mới mạch kép 472, 474XHA, thu hồi trụ C3, hạ ngầm ĐZ mạch kép 472, 474XHA từ vị trí C3 mới đến vị trí C6 phục vụ mở đường Đỗ Ngọc Du Di dời TBA KDC Thanh Lộc Đán 3 - 472/XHA (đang ở vị trí C4) sang trụ BTLT C3/1 trồng mới, đấu nối ĐZTA ngầm xây dựng mới cấp điện cho TBA KDC Thanh Lộc Đán 3 tại vị trí trụ C3 mới thuộc ĐZ 472/XHA Lưu ý: ĐVTC đảm bảo nhân lực, phương tiện phục vụ thi công theo phương án đã được duyệt, đấu nối đúng đồng vị pha ban đầu.

  • Điện lực:

   Điện lực Thanh Khê

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:00

   đến

   05:00

  • Khu vực:

   Trung tâm y tế quận Thanh Khê

  • Lý do:

   Dựng trụ BTLT C3 mới mạch kép 472, 474XHA, thu hồi trụ C3, hạ ngầm ĐZ mạch kép 472, 474XHA từ vị trí C3 mới đến vị trí C6 phục vụ mở đường Đỗ Ngọc Du Di dời TBA KDC Thanh Lộc Đán 3 - 472/XHA (đang ở vị trí C4) sang trụ BTLT C3/1 trồng mới, đấu nối ĐZTA ngầm xây dựng mới cấp điện cho TBA KDC Thanh Lộc Đán 3 tại vị trí trụ C3 mới thuộc ĐZ 472/XHA Lưu ý: ĐVTC đảm bảo nhân lực, phương tiện phục vụ thi công theo phương án đã được duyệt, đấu nối đúng đồng vị pha ban đầu.

Theo dõi lịch cúp điện quận Thanh Khê để chủ động ứng phó với những ngày mất điện đột xuất. Hiện nay, người dân đã có thể tra cứu thông tin này tại nhiều nguồn.

Xem thêm: Lịch cúp điện Đà Nẵng

Tần suất cúp điện ở quận Thanh Khê Đà Nẵng

Quận quận Thanh Khê là địa phương tương đối ít bị cắt điện. Việc chủ động tìm hiểu về lịch cúp điện có thể giúp các bạn chuẩn bị sẵn sàng hơn.

Lịch cúp điện quận Thanh Khê

Cách tra cứu lịch cắt điện Thanh Khê hôm nay nhanh chóng và chính xác

Người dân quận quận Thanh Khê có thể tra cứu lịch ngừng cung cấp điện bằng cách tải ứng dụng CSKH EVN. Sau khi đăng ký tài khoản, các bạn có thể thường xuyên truy cập vào “Lịch ngừng giảm cung cấp điện” để tra cứu.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tra lịch ngắt điện bằng các cách như:

 • Tra cứu trực tiếp tại website https://cskh.cpc.vn/
 • Tìm kiếm “Điện lực miền Trung” và bấm “Quan tâm” tại ứng dụng Zalo.
 • Theo dõi thời sự, báo chí.

Kết luận

Lịch cúp điện quận Thanh Khê cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian sẽ cắt điện. Mong rằng thông tin này sẽ giúp người dân kịp thời chuẩn bị cho trường hợp cúp điện này.

Tags: